An sinh

Bắc Giang phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Bắc Giang

Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng nhấn mạnh sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, giá trị thiết thực chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với mỗi người dân

Bắc Giang phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Bắc Giang

(TTXVN) Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian tới, tỉnh đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn.

Bắc Giang quán triệt và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, ý nghĩa của bảo hiểm xã hội tự nguyện đến các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Hàng năm, Bắc Giang đưa các chỉ tiêu về bảo hiểm xã hội tự nguyện vào Nghị quyết, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị và người đứng đầu.

Thời gian tới, Bắc Giang tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng nhấn mạnh sự cần thiết, vai trò, ý nghĩa, giá trị thiết thực chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với mỗi người dân; giá trị nhân văn, tính ưu việt của chính sách đối với việc chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống cho người lao động và Nhân dân.

Tỉnh đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền (truyền thông theo chiến dịch, theo chủ đề...) và các hoạt động truyền thông trên môi trường Internet, mạng xã hội, nhằm lan tỏa sự cần thiết, vai trò, lợi ích, giá trị nhân văn của chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tỉnh tập trung tuyên truyền đối với người lao động trong các làng nghề, trang trại thuộc các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, chế biến, dịch vụ, hội viên hội nông dân sản xuất kinh doanh, thợ thủ công, lao động tự do làm việc theo hợp đồng khoán, mùa vụ, người lao động nghỉ việc tại các doanh nghiệp…

Theo UBND tỉnh Bắc Giang, thời gian tới, tỉnh tổ chức thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Các cấp ủy đảng, chính quyền ở Bắc Giang khi xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và từng thời kỳ, phải tính toán, xác định chỉ tiêu về phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đặc biệt là việc dự báo tăng, giảm đối tượng do thay đổi chính sách, để đưa ra các giải pháp duy trì và phát triển bền vững số người đang tham gia.

Bên cạnh đó, Bắc Giang tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Chỉ thị số 08 ngày 02/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2025.

Tỉnh Bắc Giang tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các chính sách bảo hiểm xã hội ở tất cả các cấp, các ngành, các đoàn thể và các đơn vị, nhất là các doanh nghiệp; khắc phục tình trạng trốn đóng, đóng không đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội kéo dài của các doanh nghiệp...

Thời gian qua, tỉnh Bắc Giang đã quan tâm đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 60 ngày 10/12/2021 quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình và bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025, trong đó hỗ trợ 10% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2022-2025 (ngoài mức hỗ trợ của Trung ương).

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã thành lập các Tổ nghiệp vụ xuống các huyện, thành phố để hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh để tháo gỡ cho cơ sở. Bảo hiểm Xã hội tỉnh phát động phong trào mỗi công chức, viên chức và lao động hợp đồng ngành Bảo hiểm Xã hội tặng thẻ sổ bảo hiểm xã hội cho người thân và người có hoàn cảnh khó khăn.

Cùng với đó, Bảo hiểm Xã hội tỉnh phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, nhất là các hành vi trốn đóng, nợ tiền bảo hiểm xã hội và các hành vi tiêu cực, gian lận để hưởng chế độ, trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội.

Các huyện, thành phố ở tỉnh đã thành lập và duy trì tốt hoạt động của 2.193 Ban vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Mỗi Ban vận động có từ 5 đến 7 thành viên do Trưởng ban công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố làm Trưởng ban, các tổ chức chính trị - xã hội làm thành viên.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bắc Giang đã tăng cường phối hợp với các cơ quan truyền thông nhằm tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người lao động và nhân dân.

Số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện ở tỉnh Bắc Giang vì thế đã tăng nhanh qua các năm. Đến hết tháng 6/2022, toàn tỉnh có 35.150 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tăng 13.917 người so với năm 2020, đạt 3,66% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bắc Giang là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mới./.

Việt Hùng

Xem thêm