An sinh

Hà Nội đã hỗ trợ tiền thuê nhà cho khoảng 64% lượt lao động

Các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở và người cho thuê trọ, thuê nhà, tạo điều kiện xác nhận cho người lao động không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ.

TTXVN - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hà Nội đã chủ động phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND ngày 27/4/2022 về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Tính đến ngày 8/8, các quận, huyện, thị xã đã hỗ trợ tiền thuê nhà cho 177.989 lượt lao động trong tổng số 280.000 lượt lao động dự kiến hỗ trợ (đạt 63,6%) với số tiền đã chi trả hơn 92,8 tỷ đồng trên tổng số 183,425 tỷ đồng (đạt 51%); trong đó có 170.338 lượt lao động đang làm việc trong doanh nghiệp với số tiền đã chi trả hơn 85,1 tỷ đồng; 6.796 lượt lao động quay trở lại thị trường lao động với số tiền đã chi trả 7,65 tỷ đồng.

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, việc chi trả hỗ trợ cho người lao động được đầy đủ, kịp thời. Tuy nhiên, do thời gian gấp nên trong quá trình lập dự kiến số lao động và kinh phí đề nghị hỗ trợ, một số doanh nghiệp và quận, huyện lập dự toán chưa sát với thực tế; dự kiến số lượng lao động thuộc diện hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng nhiều hơn, trong khi những người lao động này chỉ đủ điều kiện hưởng mức hỗ trợ là 500 nghìn đồng/tháng. Một số doanh nghiệp chờ hết tháng 6 mới làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ để giảm thời gian đi lại nên từ đầu tháng 8 đến nay, lượng hồ sơ nộp lớn. Một số doanh nghiệp làm thủ tục hỗ trợ rải rác cả 5 tháng cho người lao động dẫn đến khó khăn trong việc thẩm định, xét duyệt và lọc thông tin để tránh hỗ trợ trùng. Một số quận, huyện, thị xã chưa cập nhật kịp thời số liệu lên biểu thống kê số liệu hàng ngày báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội…

Qua giám sát và nắm bắt, việc UBND thành phố Hà Nội phân cấp cho UBND cấp huyện thẩm định và phê duyệt, chi trả hỗ trợ cho người lao động là phù hợp. Chính quyền, Bảo hiểm Xã hội các quận, huyện nhận thức trách nhiệm và tạo điều kiện về hồ sơ thủ tục để người lao động nhận được hỗ trợ kịp thời và cũng linh hoạt trong xử lý tình huống phát sinh.

Hiện nay, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội vẫn tiếp tục chỉ đạo các cơ sở và người cho thuê trọ, thuê nhà, tạo điều kiện xác nhận cho người lao động; đồng thời hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng hồ sơ, đáp ứng sự mong chờ của người lao động.

Do thời gian tiếp nhận hồ sơ tiền thuê nhà cho người lao động chậm nhất đến ngày 15/8/2022 nên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội kiến nghị Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội gia hạn thêm thời gian (1 tháng) nộp hồ sơ để tạo điều kiện hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19./.

Linh Khánh

Xem thêm