An sinh

Bình Dương tạo thuận lợi chi trả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Bình Dương

Tại Bình Dương, tính đến ngày 15/8, khoảng 830.000 hồ sơ của người lao động đã được chuyển sang cơ quan chức năng chờ phê duyệt để chi trả hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Ảnh minh họa. (Ảnh: TTXVN)

(TTXVN) Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương, tính đến ngày 15/8, đã có khoảng 830.000 hồ sơ của người lao động được chuyển sang cơ quan chức năng chờ phê duyệt để chi trả hỗ trợ, với tổng số tiền hơn 590 tỷ đồng.

Trong đó, cơ quan chức năng đã phê duyệt hồ sơ của hơn 815.800 lượt lao động ở hơn 5.551 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 516 tỷ đồng; đã giải ngân tiền hỗ trợ thuê trọ cho hơn 164.000 lượt lao động ở 1.036 doanh nghiệp, với tổng số tiền khoảng 86 tỷ đồng.

Bình Dương cố gắng hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ trong ngày 15/8/2022, kết thúc thực hiện vào ngày 31/8/2022. Lý giải việc giải ngân chậm, ông Phạm Văn Tuyên, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cho biết, do một số địa phương mới nhận được kinh phí trong ngày 11/8/2022, trước đây phải tạm ứng một số nguồn để chi. Sau khi nhận đủ kinh phí, Sở sẽ chi trả cho người lao động tại các doanh nghiệp có quyết định phê duyệt.

Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh đã ban hành Văn bản số 4134/UBND-VX về việc khẩn trương thực hiện hoàn thành gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Để bảo đảm chính sách đến với các đối tượng thụ hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến, đôn đốc, hướng dẫn người sử dụng lao động nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Các đơn vị yêu cầu người sử dụng lao động khẩn trương thực hiện đúng trình tự, thủ tục, không phát sinh thêm các thủ tục khác ngoài quy định. Trên cơ sở đề nghị của người lao động, người sử dụng lao động kịp thời tổng hợp, rà soát, lập danh sách đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà, thực hiện việc lập và nộp hồ sơ theo quy định.

Các địa phương, cơ quan chức năng tăng cường nhân lực, bố trí nhân sự làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan đến Quyết định 08/2022/QĐ-TTg; theo dõi tiến độ, cung cấp các quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đến Công an cấp huyện để thống kê, bổ sung thông tin, đối chiếu làm sạch dữ liệu trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Cơ quan chức năng các địa phương kiểm tra giám sát các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc xác nhận đơn của người lao động thuê nhà trọ, khẩn trương thực hiện đúng trách nhiệm trong việc xác nhận đơn, bảo đảm kịp thời gian quy định. Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động để rà soát, lập danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà.

Đơn vị, cá nhân nào không hợp tác, gây khó khăn trong việc xác nhận đơn của người lao động sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Trường hợp nào chậm trễ, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, Bảo hiểm Xã hội tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Là tỉnh công nghiệp, Bình Dương hiện có khoảng 1,2 triệu lao động trong và ngoài tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh đã dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2022 từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện chính sách chi hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động hơn 1.300 tỷ đồng./.

Huyền Trang

Xem thêm