An sinh

Long An đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Long An

UBND tỉnh Long An đã phê duyệt 1.393 doanh nghiệp, hỗ trợ cho 163.516 lượt người lao động, tổng kinh phí hỗ trợ 86,634 tỷ đồng/174,397 tỷ đồng, đạt 49,7% tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ.

(TTXVN) Việc thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại Long An đạt tỷ lệ rất thấp so với tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ. Vì vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa đã chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động tại địa phương.

Theo thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An, đến ngày 17/8 đã tiếp nhận thẩm định hồ sơ của 2.264 doanh nghiệp đề nghị giải quyết cho 254.284 lượt lao động, tổng kinh phí 138,091 tỷ đồng trên tổng số 174,397 tỷ đồng, đạt 79,2%.

Theo đó, UBND tỉnh đã phê duyệt 1.393 doanh nghiệp, hỗ trợ cho 163.516 lượt người lao động, tổng kinh phí hỗ trợ 86,634 tỷ đồng/174,397 tỷ đồng, đạt 49,7% tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ. Đã giải ngân 22,844 tỷ đồng (chiếm 26,4% trên kinh phí được duyệt và 13,1% trên tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ), đã chi hỗ trợ cho 44.330 lượt người.

Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Long An Nguyễn Đại Tánh cho biết, khó khăn trong quá trình thực hiện Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ là một số địa phương trọng điểm của tỉnh có số lượng doanh nghiệp và lao động lớn, quá trình triển khai thực hiện cần có sự chuẩn bị về nhân sự, công tác truyền thông để triển khai thông tin đến doanh nghiệp và người lao động.

Do đó, thời gian đầu, việc triển khai ở các địa phương này còn chậm so với tiến độ đề ra. Việc giải ngân hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sau khi có quyết định phê duyệt của UBND tỉnh còn chậm. Công tác thống kê, rà soát đối tượng người lao động ở nhà trọ của các địa phương chưa chính xác nên số liệu dự kiến cần hỗ trợ của tỉnh cao hơn rất nhiều so với thực tế.

Về đối tượng được thụ hưởng chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà: Quyết định 08/2022/QĐ-TTg quy định đối tượng thụ hưởng là người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Tuy nhiên trên thực tế, một số loại hình hoạt động và các đơn vị thuộc hệ thống giáo dục đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục (trường Mầm non tư thục, trường Cao đẳng, Đại học)… mặc dù người lao động có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không thuộc đối tượng hỗ trợ theo quy định của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Bên cạnh đó, những doanh nghiệp có công ty mẹ ở các tỉnh, thành phố khác nhưng chi nhánh đặt ở tỉnh Long An, Công ty mẹ nộp hồ sơ tại nơi đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không được giải quyết và chuyển về cho tỉnh Long An. Do đó, Chi nhánh Công ty nộp hồ sơ tại Long An chỉ cung cấp bảng chụp danh sách (bản photo) gây khó khăn trong việc xác minh người lao động làm việc tại chi nhánh đã được giải quyết hỗ trợ tại công ty mẹ hay chưa.

Một số trường hợp công ty có trụ sở chính ở tỉnh Long An nhưng do tính chất công việc, người lao động được cử đi làm việc và ở trọ tại các tỉnh thành trong cả nước nhưng không có đăng ký kinh doanh tại các nơi đó.

Do đó, tỉnh Long An phải giải quyết cho các trường hợp trên. Ngoài ra, nhiều trường hợp doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhưng không đúng đối tượng, biểu mẫu, mức tiền hỗ trợ cho nên phải trả hồ sơ điều chỉnh nhiều lần.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa yêu cầu các địa phương khẩn trương thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ của doanh nghiệp, sau đó gửi về Sở Lao động - Thương binh và xã hội thẩm tra, sớm trình UBND tỉnh ký. Đồng thời, nhanh chóng phân bổ kinh phí để hỗ trợ cho người lao động ngay sau khi có Quyết định phê duyệt của UBND tỉnh; vì hiện tại tiền hỗ trợ đã chuyển về Sở Tài chính, các bên liên quan phải đảm bảo hồ sơ thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật và chi hết hỗ trợ đến tay người lao động trong tháng 8/2022.

Ông Phạm Tấn Hòa đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính kịp thời thẩm định hồ sơ đề nghị của cấp huyện, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động.

Sở phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, các hội, đoàn thể giám sát tình hình hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng; cập nhật, tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh kịp thời xác nhận tình trạng tham gia bảo hiểm xã hội của người lao động để làm cơ sở cho doanh nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ; Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố cập nhật kết quả hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác thực thông tin người lao động không để lợi dụng, trục lợi chính sách./.

Đức Hạnh

Xem thêm