Thực thi chính sách

Hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình

Thái Bình

Trong nhiều năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã làm tròn sứ mệnh, vai trò trong quản lý, lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

TTXVN - Sáng 19/1, Tỉnh ủy Thái Bình tổ chức hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đinh Vĩnh Thụy được điều động đến nhận công tác tại Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2025.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình chỉ định 3 người giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2025, gồm: Ông Nguyễn Hoài Đức (nguyên Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh); bà Trần Thị Nụ (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh); ông Trần Anh Dũng (nguyên Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh).

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải ghi nhận, trong nhiều năm qua, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã làm tròn sứ mệnh, vai trò trong quản lý, lãnh đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy mong, tổ chức Đảng, cơ quan mới được sáp nhập nỗ lực, cố gắng kế thừa thành quả, phát huy các thành tích đạt được của hai Đảng ủy khối; nhanh chóng nắm bắt, tiếp cận nhiệm vụ mới, chức năng mới vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với vai trò, vị trí và tầm quan trọng mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải trao các quyết định Bí thư, các Phó Bí thư Đảng ủy khối mới. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tại hội nghị, Ban Tổ chức công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình điều động ông Nguyễn Văn Chiến (Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh) đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Trường (Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh) được điều động đến nhận công tác tại huyện Đông Hưng, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu để HĐND huyện bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đông Hưng nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ông Hoàng Văn Ngoạn (Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh. Bà Nguyễn Thị Thu Hà (Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính. Ông Lê Mạnh Cường (Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Ông Nguyễn Tiến Cừ (Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp) được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh...

Theo Tỉnh ủy Thái Bình, Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình là cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy và là cấp ủy cấp trên trực tiếp của các tổ chức cơ sở đảng trong Khối. Đảng ủy Khối Các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh có chức năng lãnh đạo các tổ chức cơ sở đảng trong Khối thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và đoàn thể của các cơ quan, doanh nghiệp trong Khối vững mạnh. Đơn vị có chức năng kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng, đảng viên trong Khối chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tham gia tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy các chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng trong Khối.../.

Sơn Hải

Xem thêm