Thời sự

Tạo điều kiện tối đa để các cơ quan báo chí thông tin việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Các cơ quan báo chí quan tâm phản ánh về những hoạt động đời thường trong quân ngũ, về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

TTXVN - Ngày 18/1, tại Hải Phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các đơn vị của một số bộ, ban, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí trung ương, địa phương và quân đội.

Chủ trì Hội nghị, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã nỗ lực cống hiến cho sự nghiệp báo chí cách mạng ngày càng phát triển, đáp ứng với mong muốn của Đảng, Nhà nước, quân đội và sự kỳ vọng của nhân dân; qua đó góp phần củng cố, lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế, chống lại những luận điệu xuyên tạc, đòi phi chính trị hóa quân đội, chia rẽ đoàn kết giữa quân đội với nhân dân, quân đội với công an.

Theo Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, năm 2023, công tác phối kết hợp giữa Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với các ban, bộ, ngành Trung ương trong việc định hướng và thông tin một số nội dung, nhất là về những sự kiện lớn của đất nước, sự kiện nhạy cảm về chính trị, về quân sự.. cũng như sự phối hợp giữa Cục Tuyên huấn với các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội đã được thực hiện tốt. Qua đó, các cơ quan thông tấn, báo chí được tạo điều kiện thâm nhập các đơn vị của quân đội để có thể truyền tải, lan tỏa thông tin nhanh nhất, chính xác nhất.

Về nhiệm vụ công tác báo chí, xuất bản toàn quân năm 2024, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đề nghị, trước hết các cơ quan thông tấn, báo chí cần tiếp tục quán triệt và kiên định mục tiêu lý tưởng mà Đảng và nhân dân ta đã lựa chọn. Báo chí cách mạng có trách nhiệm trung thành vô hạn tuyệt đối với quan điểm, đường lối của Đảng.

Cấp ủy, cơ quan chính trị các cấp phát huy thành tựu đạt được năm 2023, tạo điều kiện tốt nhất cho phóng viên các cơ quan báo chí trong và ngoài quân đội tiếp xúc với hoạt động của cán bộ, chiến sỹ toàn quân, tăng tính trung thực, sinh động, đa chiều của thông tin; quan tâm phản ánh những hoạt động đời thường trong quân ngũ, về nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ..., phát huy vai trò là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất.

Thượng tướng Trịnh Văn Quyết khẳng định, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, nhất là Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao để tuyên truyền, định hướng thông tin các sự kiện lớn về đối ngoại quốc phòng, về hoạt động quân sự, quốc phòng trong cả nước, tạo điều kiện để các cơ quan báo chí thông tin nhiều hơn đối với lĩnh vực này, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) cho biết, trong năm 2023, các cơ quan, đơn vị toàn quân tích cực triển khai các chương trình phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương; tăng cường phối hợp, tạo điều kiện cho cán bộ, phóng viên báo chí đến các đơn vị quân đội tham dự, đưa tin, tuyên truyền, phản ánh hoạt động quân sự, quốc phòng, nhất là tuyên truyền về công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo; phòng, chống buôn bán người, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, chống khai thác hải sản bất hợp pháp IUU; tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai, khắc phục hậu quả chiến tranh, quân đội tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc..., góp phần tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh Quân đội nhân dân Việt Nam và Bộ đội Cụ Hồ.

Các cơ quan báo chí Trung ương, tiêu biểu là Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam... và nhiều cơ quan báo chí khác thường xuyên quan tâm, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân trong thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, tuyên truyền về xây dựng Quân đội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí quân đội tích cực phối hợp, chia sẻ đăng, phát tin bài với các cơ quan báo chí trung ương, các ban, bộ, ngành, địa phương; phối hợp xây dựng, nâng cao chất lượng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và đối ngoại quốc phòng.

Hoạt động xuất bản, in và phát hành bám sát nhiệm vụ chính trị; ưu tiên phục vụ dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, Nhà nước và Quân đội; phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, công tác đối ngoại quốc phòng và đáp ứng nhu cầu văn hóa đọc, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân.

Nhân dịp này, 20 tập thể và 10 cá nhân đã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, 20 tập thể và 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam vì những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền báo chí về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và Quân đội nhân dân Việt Nam năm 2023./.

Hiền Hạnh

Xem thêm