Chính sách mới

Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Theo Quyết định, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

TTXVN - Ngày 18/8, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ký Quyết định 968/QĐ-TTg công nhận huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022.

UBND tỉnh Ninh Bình có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo UBND huyện Kim Sơn tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, chú trọng tiêu chí về sản xuất và môi trường để bảo đảm tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Là huyện duy nhất của Ninh Bình có biển, địa bàn rộng, dân số đông, sau hơn 12 năm thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với quyết tâm cao, các chính sách linh hoạt, phù hợp, cùng với sự tham gia chủ động, tích cực của người dân; Kim Sơn đã hoàn thành các điều kiện xét công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.

Đến nay, 23/23 xã của huyện Kim Sơn đã đạt chuẩn nông thôn mới, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 33 thôn, xóm đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; 2/2 thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Tổng nguồn vốn huy động từ khi triển khai thực hiện chương trình đến nay là trên 7.000 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Nhà nước là trên 3.600 tỷ đồng; vốn đóng góp của cộng đồng dân cư là trên 2.100 tỷ đồng.

Kim Sơn đã khai thác và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế so sánh của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế biển, phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, là địa phương dẫn đầu về phát triển kinh tế nông nghiệp, thủy sản, là vựa lúa của tỉnh Ninh Bình.

Đến hết năm 2022, thu nhập bình quân toàn huyện đạt 57,2 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 giảm xuống còn 1,24%. Tỷ lệ người dân hài lòng với kết quả xây dựng nông thôn mới, đạt 99,53%./.

Trần Phương

Xem thêm