Thời sự

Đồng Tháp có thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đồng Tháp

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiếp tục tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng nông thôn mới nâng cao đời sống người dân Đồng Tháp. (Ảnh: TTXVN phát)

TTXVN - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký quyết định công nhận thêm 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Mỹ Xương (huyện Cao Lãnh); Mỹ An, Đốc Binh Kiều (huyện Tháp Mười); Tân Mỹ, Định An (huyện Lấp Vò); Tân Thành (huyện Lai Vung); An Nhơn (huyện Châu Thành) và Tân Hội (thành phố Hồng Ngự).

Xã Mỹ An, huyện Tháp Mười đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017. Giai đoạn 2017 - 2022, xã đã huy động trên 52,7 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới nâng cao, trong đó nhân dân đóng góp 23,51%. Nhờ nỗ lực thực hiện, đến nay, 100% đường trục xã, liên xã, đường liên ấp được nhựa hóa, hoặc bê tông; trên 93% đường ngõ xóm được cứng hóa, đảm bảo sáng-xanh - sạch - đẹp. 100% đường trục chính nội đồng được cứng hóa. Thu nhập bình quân đầu người của xã đạt trên 64 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,23%.

Xã Đốc Binh Kiều là một trong những xã dẫn đầu trong thực hiện liên kết tiêu thụ, đẩy mạnh chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, hình thành nhiều vườn cây ăn trái mang lại hiệu quả cao (mô hình VietGAP mít, bưởi da xanh…), góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Từ nguồn vốn xã hội hóa, xã xây cầu Đốc Binh Kiều, Thư viện cộng đồng.

Xã An Nhơn, huyện Châu Thành là địa phương điển hình của huyện trong huy động nguồn lực, đóng góp của người dân xây dựng nông thôn mới nâng cao với tỷ lệ trên 10,5% tổng số nguồn lực. Bộ mặt nông thôn của xã tiếp tục có nhiều đổi mới rõ nét. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hoàn thiện. Các mô hình liên kết, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong nông nghiệp được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế cao; hoạt động sản xuất, kinh doanh ngày càng đa dạng, phong phú, góp phần giải quyết việc làm cho người dân. Hiện thu nhập bình quân đầu người đạt 64,8 triệu đồng/người/năm (tăng 18,4 triệu đồng so với năm 2019).

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong cho rằng, hướng tới xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các xã cần đặt ra những mục tiêu cao hơn trong trong xây dựng nông thôn mới; tiếp tục tập trung mọi nguồn lực và cùng nhau đoàn kết xây dựng, hoàn thiện nông thôn ngày càng văn minh, hiện đại, đời sống người dân ngày càng tốt hơn.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đề nghị các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tiếp tục tăng cường tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về xây dựng nông thôn mới; thường xuyên kiểm tra, duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới. Các xã tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, đoàn kết một lòng, đóng góp để xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí vừa đạt; giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí; khai thác các tiềm năng của xã như du lịch làng bè, du lịch sinh thái, du lịch miệt vườn, tài nguyên bản địa để tạo ra các sản phẩm đạt OCOP…

Thông tin từ UBND tỉnh Đồng Tháp, toàn tỉnh có 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các xã được công nhận đều đạt 19/19 tiêu chí./.

Nguyễn Văn Trí

Tin liên quan

Xem thêm