Thời sự

Công đoàn Viên chức tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Cần Thơ

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức về một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính cho các cán bộ làm công tác Công đoàn.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

TTXVN - Sáng 17/8, tại thành phố Cần Thơ, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Bộ Nội vụ phối hợp tổ chức Hội thảo “Công đoàn Viên chức các cấp tham gia cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa”. Các nhà khoa học, cán bộ quản lý cùng đại diện lãnh đạo của 36 Công đoàn trực thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam và 16 Công đoàn Viên chức tỉnh, thành phố trên cả nước tham dự Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức và cập nhật kiến thức về một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Nhà nước trong cải cách hành chính cho các cán bộ làm công tác Công đoàn.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, Hội thảo có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, hướng đến việc bảo vệ thành quả cách mạng, tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam thật sự là Nhà nước của dân, do dân, vì dân. Các chuyên gia, nhà quản lý, cán bộ Công đoàn phát huy dân chủ, cùng thảo luận, tranh luận làm rõ nội dung, phương thức, tham gia đóng góp ý kiến về cải cách hành chính và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; khẳng định trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong sự nghiệp vẻ vang này.

Từ kết quả của Hội thảo, từng địa phương, đơn vị cần có sự phát huy, lan tỏa trong cải cách hành chính. Công tác này không chỉ được thực hiện ở các cơ quan hành chính mà cả trong các cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tại Hội thảo, 18 tham luận của các đại biểu tập trung phân tích, nhận định và đánh giá chuyên sâu một số nội dung về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; vai trò của tổ chức Công đoàn Viên chức các cấp trong tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên thực hiện cải cách hành chính gắn với xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa…

Qua các ý kiến đóng góp thẳng thắn và những kinh nghiệm thực tiễn được chia sẻ tại Hội thảo, đại diện các tổ chức, người lao động, các nhà khoa học, quản lý, chuyên gia đã đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chất lượng phục vụ của bộ máy hành chính Nhà nước hướng tới mục tiêu vì lợi ích của người dân và xã hội. Từ đó nâng cao trách nhiệm của đoàn viên Công đoàn là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện cải cách hành chính và thực thi nhiệm vụ.

Theo Tiến sĩ Phạm Thị Thúy Nga, Phó Viện trưởng Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Công đoàn Viên chức tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền cần thực hiện 8 nội dung; trong đó việc tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, tinh thần thượng tôn pháp luật trong thực hiện công vụ là giải pháp nền tảng để thực hiện các giải pháp khác. Bên cạnh đó, Công đoàn Viên chức các cấp cần tham gia tích cực, hiệu quả trong tham mưu, xây dựng pháp luật, qua đó thể hiện được quan điểm, tính đại diện của mình, thúc đẩy các chính sách công bằng, minh bạch và hiệu quả.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Tiến sĩ Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhận định, Công đoàn Viên chức Việt Nam và Công đoàn Viên chức các địa phương có trách nhiệm rất lớn trong thực hiện chương trình cải cách hành chính nhà nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Thông qua các hoạt động, Công đoàn Viên chức các cấp cần góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, ý thức tuân thủ pháp luật của Công đoàn viên; đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu về năng lực, có các phẩm chất “chuyên nghiệp, liêm chính, chí công vô tư”./.

Trung Kiên

Xem thêm