Xã hội

[Infographics] Hà Nội thông qua tổng biên chế hành chính, sự nghiệp

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2023.

Biên chế công chức hành chính và biên chế công chức phường thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị là 10.545 biên chế (giảm 15 biên chế so với năm 2022). Biên chế viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, các hội đặc thù thuộc thành phố và các quận, huyện, thị xã là 113.662 biên chế (giảm 2.457 biên chế so với 2022).

(Nguồn: Infographics.vn)
(TTXVN)

Xem thêm