Thời sự

(Interactive) Kinh tế Việt Nam 7 tháng năm 2023

Nhìn lại 7 tháng năm 2023, CPI bình quân tăng 3,12%; đầu tư nước ngoài tăng 4,5%; khách quốc tế đến Việt Nam tăng 6,9 lần; cán cân thương mại ước tính xuất siêu 15,23 tỷ USD.

Xem thêm