Thực thi chính sách

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn tra trong 4 ngày làm việc để cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

TTXVN - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 32.

Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến diễn tra trong 4 ngày làm việc để cho ý kiến với 18 nội dung và 3 nội dung cho ý kiến bằng văn bản.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, về công tác lập pháp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Trên cơ sở các hồ sơ, tờ trình, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu thảo luận cân nhắc kỹ lưỡng việc điều chỉnh chương trình năm 2024 và các dự án luật, nghị quyết đưa vào chương trình xây dựng luật và pháp lệnh năm 2025 đáp ứng yêu cầu thể chế hoá các chủ trương, đường lối của Đảng và đòi hỏi trong thực tiễn, đảm bảo tính khả thi và kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật. Nội dung nào chưa đủ điều kiện, chưa đủ chín thì có thể cân nhắc bố trí cho phù hợp để khắc phục tình trạng phải điều chỉnh nhiều lần. Một số dự án, dự thảo được đề nghị bổ sung trong thời gian quá gấp hoặc đưa vào chương trình rồi nhưng triển khai không bảo đảm tiến độ thì cần được khắc phục tối đa trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong năm 2024.

Đối với đề nghị xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, sau khi Đảng đoàn có đề án tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát của Quốc hội, đã có đề xuất sớm sửa đổi, bổ sung dự án luật này. Lần đầu tiên dự án luật được giao cho Hội đồng Dân tộc tổ chức thực hiện.

Về các dự án luật dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7, có 5 dự án luật là: dự án Luật Di sản văn hóa (sửa đổi); dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên; dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi); dự án Luật Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược. Trong 5 dự án luật này thì dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên là dự án luật mới.

Về công tác giám sát, Chủ tịch Quốc hội cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến ba nội dung gồm: về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2023 và những tháng đầu năm 2024, dự kiến Chương trình giám sát năm 2025 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cho ý kiến về kết quả giám sát của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/1/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023”; cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023”.

Nhóm vấn đề quan trọng quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến đối với Tờ trình về: đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2023; cho ý kiến về báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) - đây là dự án quan trọng quốc gia phải trình Quốc hội quyết định tại Kỳ họp thứ 7.

Khai mạc Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7.

Có 5 nội dung xem xét thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội gồm: Xem xét báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; cho ý kiến về ký Hiệp ước vay giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ngân hàng Tái thiết và Phát triển quốc tế (IBRD) cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An; xem xét Báo cáo của Chính phủ về một số nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 08/2019/NĐ-CP ngày 23/1/2019 quy định một số chế độ đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; cho ý kiến về việc tổ chức lại Trung tâm Tin học thành Cục Công nghệ thông tin và dữ liệu kiểm toán thuộc Kiểm toán Nhà nước; xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2024.

Tiếp theo, với sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024./.

Hoàng Thị Hoa

Xem thêm