Văn hóa

Khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Hội quán của đồng bào người Hoa

TP. Hồ Chí Minh

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; Bác Hồ với dân tộc, công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà Phan Kiều Thanh Hương (ngoài cùng bên trái), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, cùng các đại biểu tham quan 'Không gian văn hóa Hồ Chí Minh' tại Hội quán Tuệ Thành, Quận 5. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Lễ khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Hội quán Tuệ Thành (chùa Bà Thiên Hậu), Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra sáng 28/10. Sự kiện do Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành tổ chức.

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Hội quán Tuệ Thành giới thiệu nhiều hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Bác Hồ với dân tộc, công tác Mặt trận và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giới thiệu hình ảnh, hoạt động của Hội quán Tuệ Thành cùng Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban, ngành Quận 5 trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tâm linh của đồng bào người Hoa tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hội quán Tuệ Thành còn là điểm du lịch khá nổi tiếng, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Việc khánh thành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Hội quán Tuệ Thành góp phần giới thiệu đến đồng bào người Hoa, du khách trong và ngoài nước về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó góp phần nhân rộng, lan tỏa những tấm gương học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Hội quán trên địa bàn, từ đó giúp đồng bào người Hoa hiểu rõ hơn về nội dung cơ bản, giá trị to lớn đối với tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể.

Ông Trần Chí Hào, Phó trưởng Ban Quản trị Hội quán Tuệ Thành cho rằng, xây dựng và thực hành không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong các Hội quán đồng bào người Hoa nhằm lưu truyền, giới thiệu giá trị văn hóa đặc sắc, những giá trị tốt đẹp của dân tộc Việt Nam, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo ông Trần Chí Hào, thực hành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” có ý nghĩa văn hóa chính trị to lớn, có tính chất thường xuyên và liên tục để tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục tỏa sáng, trở thành tài sản tinh thần, thấm sâu vào mỗi người dân thành phố và được người dân Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có đồng bào người Hoa tích cực gìn giữ, ra sức học tập, làm theo bằng những hành động thiết thực hàng ngày.

Sáng cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam Quận 5 phối hợp cùng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 5 tổ chức ra mắt “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Thiên Tôn - cơ sở Phật giáo tại khu vực có nhiều đồng bào người Hoa.

Các đại biểu tham quan "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại chùa Thiên Tôn. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Truyền Cường, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 5 cho rằng, xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại chùa Thiên Tôn là việc làm vô cùng ý nghĩa và thiết thực thực hành “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trong khuôn khổ Phật giáo, giúp lan tỏa rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào trong đời sống của tăng, ni, phật tử và nhân dân trên địa bàn.

Thượng tọa Thích Truyền Cường nhấn mạnh, “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” là nơi tỏa sáng tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, đồng thời lan tỏa tinh thần đồng bào tương thân tương ái, đoàn kết dân tộc mà Bác đã gửi gắm vào các thế hệ mai sau. Qua đó, giúp tăng, ni, phật tử ngày càng nhận thức rõ hơn lợi ích của quốc gia, dân tộc, luôn gắn bó thiết thực với lợi ích của tôn giáo, từ đó thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước, tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Việc triển khai xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại các cơ sở tôn giáo và Hội quán của đồng bào người Hoa trên địa bàn Quận 5 là một trong những hoạt động thiết thực của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố triển khai tổ chức chào mừng 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2022); thể hiện tình cảm kính trọng sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với triển khai, thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/6/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Xuân Khu

Xem thêm