Thực thi chính sách

Khảo sát tình hình sử dụng biên chế Công đoàn tại Hậu Giang

Hậu Giang

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh hiện có 12 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm: 8 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 4 Công đoàn ngành và tương đương.

Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Trưởng đoàn khảo sát phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN).

TTXVN - Ngày 21/4, Đoàn khảo sát của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Ban Tổ chức Trung ương do ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang về tình hình giao, quản lý, sử dụng biên chế Công đoàn.

Theo báo cáo của Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, toàn tỉnh hiện có 12 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, gồm: 8 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố; 4 Công đoàn ngành và tương đương.

Công đoàn tỉnh Hậu Giang được Tổng Liên đoàn Lao động giao chỉ tiêu 76 cán bộ Công đoàn chuyên trách hưởng lương từ nguồn tài chính Công đoàn. Do yêu cầu công tác luân chuyển, điều động cán bộ, một số cán bộ Công đoàn chuyên trách nghỉ hưu, nghỉ việc, hiện nay, tổng số cán bộ Công đoàn chuyên trách tỉnh còn 66 người.

Biên chế hệ thống Công đoàn tỉnh được Tỉnh ủy thống nhất quản lý chung. Cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh do Tỉnh ủy giao và quản lý biên chế. Biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động cấp huyện được phân cấp giao cho huyện, thị, thành ủy quản lý biên chế. Hằng năm, Tỉnh ủy, huyện, thị, thành ủy dựa trên tổng số biên chế chung của tỉnh để phân bổ chỉ tiêu biên chế mới cho tổ chức Công đoàn.

Việc thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ Công đoàn chuyên trách đảm bảo kịp thời, đúng quy định. Đội ngũ cán bộ, công chức luôn được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tuy nhiên, công tác quản lý, sử dụng biên chế Công đoàn vẫn còn gặp một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, việc giao biên chế đối với hệ thống Công đoàn tỉnh còn bình quân, cào bằng, chưa tính đến số lượng lao động và tình hình quan hệ lao động, chưa tính đến đặc thù của tổ chức Công đoàn. Số lượng biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh được giao hiện nay là rất ít, mỗi Ban chuyên môn chỉ từ 1 đến 3 biên chế nên phân công một cán bộ kiêm nhiệm nhiều, do đó chất lượng công việc có lúc chưa cao, chưa đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn hiện nay.

Ngoài ra, số lượng hợp đồng chuyên môn và hợp đồng kế toán còn nhiều. Hiện nay, một số hợp đồng xin nghỉ việc do không vào được biên chế nên khó khăn trong việc phân công, bố trí cán bộ Công đoàn chuyên trách và phân cấp, quản lý thu, chi kinh phí công đoàn. Việc phân bổ, giao biên chế cơ quan Liên đoàn Lao động các huyện, thị xã, thành phố còn bất cập, có đơn vị có số lượng công nhân lao động đông nhưng được giao chỉ có 2 biên chế.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN).

Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hậu Giang, đề xuất, Ban Tổ chức Trung ương sớm có hướng dẫn về giao và quản lý biên đối với cơ quan Liên đoàn Lao động cấp tỉnh, cấp huyện, công đoàn ngành và tương đương theo quy định tại khoản 4, điều 2, Quy định số 212-QĐ/TW, ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư. Về nguyên tắc xác định biên chế phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy tổ chức, cán bộ, công chức phù hợp với chức danh, vị trí việc làm và số lượng lao động, đoàn viên trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi khảo sát, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chia sẻ với những khó khăn về sử dụng, quản lý biên chế Công đoàn của tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của lãnh đạo, cán bộ Công đoàn các cấp của tỉnh trong điều kiện số lượng biên chế, hợp đồng lao động còn khiêm tốn, chưa đảm bảo, nhưng tổ chức Công đoàn đã triển khai có hiệu quả các hoạt động, công tác.

Thay mặt đoàn khảo sát, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của của Công đoàn Hậu Giang và đề nghị, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục thường xuyên quan tâm phát triển công đoàn viên cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh để nâng cao vị thế của Công đoàn; nghiên cứu đề xuất xây dựng chương trình đào tạo cán bộ Công đoàn có trình độ luật sư để đáp ứng yêu cầu phát triển Công đoàn viên khu vực ngoài nhà nước và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của Công đoàn viên, người lao động./.

Hồng Thái

Tin liên quan

Xem thêm