Môi trường

Khuyến khích tư nhân tham gia thu gom, xử lý chất thải rắn

Long An

Tỉnh nghiên cứu, sửa đổi các quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn sát với tình hình thực tế.

Thanh niên Long An thu gom rác thải, khơi thông dòng chảy kênh mương, cống thoát nước. (Ảnh: Đức Hạnh/TTXVN)

TTXVN - Theo UBND tỉnh Long An, địa phương đã đề ra nhiều giải pháp nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế và đưa công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn đi vào nề nếp, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp.

Tỉnh nghiên cứu, sửa đổi các quy định về giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; quy định quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn sát với tình hình thực tế; đồng thời, xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý chất thải; kêu gọi nhà đầu tư đầu tư nhà máy xử lý chất thải nhằm chủ động trong công tác xử lý.

Các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ môi trường, thực hiện nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp; đóng giá dịch vụ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy định; thường xuyên thanh tra, kiểm tra giám sát công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn; bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn…

Theo UBND tỉnh Long An, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn được địa phương thực hiện khá tốt. Từ năm 2018 đến năm 2022, việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn khu vực đô thị luôn đạt 100%; khu vực nông thôn đạt khoảng 70%. Đặc biệt, mô hình phân loại tại nguồn, thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt thực hiện thí điểm trên địa bàn phường 3 (thành phố Tân An) nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân với khoảng 85% số hộ, cơ sở kinh doanh tích cực tham gia. Từ đó, tỉnh đã tổ chức nhân rộng ra các xã, phường còn lại. Các đơn vị chức năng thường xuyên thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động xử lý chất thải rắn. Từ năm 2019 đến nay, ngành chức năng tỉnh đã ban hành 3 quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư - Phát triển Tâm Sinh Nghĩa với tổng số tiền 210 triệu đồng do vi phạm trong lĩnh vực xử lý chất thải…

Tuy nhiên, hoạt động thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Long An vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Năng lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Toàn tỉnh có khoảng trên 850 tấn chất thải rắn sinh hoạt phát sinh mỗi ngày nhưng khả năng xử lý chỉ đạt 450 tấn, phần còn lại phải nhờ Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Địa phương đã quy hoạch sử dụng đất bãi thải để thu hút đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn song đến nay vẫn chưa thu hút được đơn vị đầu tư.

Tỉnh hiện chưa ban hành quy định chung về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cũng như chưa quy định cụ thể trách nhiệm của các đơn vị, địa phương, do đó các địa phương thực hiện chưa thống nhất trong công tác quản lý thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Các địa phương cấp huyện bố trí kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt chưa kịp thời; thường xuyên nợ đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt.../.

Bùi Giang

Xem thêm