Xã hội

Kiên Giang chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Kiên Giang

Thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang Nguyễn Minh Dũng trao Sổ Tiết kiệm cho 2 em Đoàn Minh Thanh và Đoàn Minh Quốc (mẹ nhận thay) ở ấp Đá Nổi A, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp mồ côi cha. Ảnh: Lê Huy Hải - TTXVN 

Ngày 3/11, tại thành phố Rạch Giá, Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang tổng kết 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trong các cấp công đoàn tỉnh Kiên Giang.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy nhấn mạnh: Qua 10 năm thực hiện Luật Công đoàn năm 2012, Công đoàn tỉnh, phát huy vai trò trong việc chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động đạt nhiều kết quả tích cực. Các vấn đề liên quan đến tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động được các cấp Công đoàn kịp thời đề xuất, kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, người sử dụng lao động giải quyết thỏa đáng, góp phần thiết thực trong việc tạo lòng tin của người lao động vào tổ chức Công đoàn, khuyến khích người lao động gia nhập tổ chức Công đoàn và thành lập Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp.

Công đoàn tỉnh Kiên Giang thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 đã góp phần thiết thực trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công tác phối hợp chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động được các cấp, ngành, doanh nghiệp quan tâm phối hợp thực hiện, tạo điều kiện cho các cấp Công đoàn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về lao động và công đoàn.

Các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang đã tích cực tuyên truyền thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trong đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và người sử dụng lao động, đưa việc thực hiện Luật Công đoàn vào cuộc sống; qua đó đã vận động thành lập được 1.461 Công đoàn cơ sở, với tổng số 70.195 đoàn viên.

10 năm qua, các cấp Công đoàn tham gia với các ngành, cơ quan chức năng thanh, kiểm tra, giám sát gần 800 doanh nghiệp và trực tiếp đề nghị thanh tra, kiểm tra 68 doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lao động và Công đoàn theo phản ảnh của người lao động. Các cấp Công đoàn có gần 2.000 kiến nghị đề xuất doanh nghiệp khắc phục các hành vi vi phạm.

Đến nay, 175/230 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ký kết Thỏa ước lao động tập thể có lợi cho người lao động, gần 80% Công đoàn cơ sở thương lượng được về hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động từ bằng đến cao hơn mức phấn đấu của Tổng Liên đoàn. Các cấp công đoàn chủ động tham gia, phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; hội nghị người lao động hàng năm; tổ chức đối thoại tại nơi làm việc, kịp thời giải quyết nhiều vướng mắc trong quan hệ lao động, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở.

Các cấp Công đoàn tỉnh Kiên Giang hàng năm hỗ trợ, chăm lo cho hơn 15.000 lượt đoàn viên, người lao động. Từ năm 2013 đến nay, Công đoàn Kiên Giang đã vận động, hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 1.060 nhà Mái ấm Công đoàn để đoàn viên an cư, lạc nghiệp.

Tuy nhiên, theo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang, trong triển khai Luật Công đoàn năm 2012, còn tồn tại một số mặt hạn chế, bất cập cần nghiên cứu sửa đổi cho phù hợp với tình hình mới hiện nay.

Tiếp tục thực hiện Luật Công đoàn năm 2012 trong tình hình mới, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Kiên Giang Trương Thanh Thúy cho biết, Công đoàn tỉnh tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, vận động chính quyền, người sử dụng lao động và công nhân, viên chức, lao động tham gia thực hiện tốt các quy định của Luật Công đoàn và các luật khác có liên quan đến người lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi những nội dung quy định của Luật Công đoàn năm 2012 không còn phù hợp với tình hình thực tế; chủ động tham gia thực hiện các quy định của pháp luật; kịp thời đề xuất Công đoàn cấp trên hỗ trợ, giải quyết những khó khăn vướng mắc trong thực hiện quy định của pháp luật cũng như sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên. Liên đoàn Lao động tỉnh chủ động nâng cao chất lượng hoạt động của cán bộ công đoàn, Công đoàn cơ sở trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, góp phần thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở và những vấn đề khác có liên quan đến hoạt động công đoàn, người lao động./.

Lê Huy Hải

Xem thêm