Quốc hội với Cử tri

Kiên Giang: Thông qua 14 Nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế, xã hội

Kiên Giang

Trên cơ sở xem xét các hồ sơ dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Quang cảnh kỳ họp. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/11, Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Tại kỳ họp, trên cơ sở xem xét các hồ sơ dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân tỉnh trình; các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách, Ban Văn hóa - Xã hội, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của địa phương, các đại biểu đã thảo luận, thống nhất biểu quyết thông qua 14 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang.

Các Nghị quyết thuộc 6 nhóm nội dung: Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023, điều chỉnh kế hoạch vốn giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh; quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với 6 dự án; quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục Mầm non và giáo dục Phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2023 - 2024; ban hành danh mục sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực lưu trữ; xem xét giao tổng số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong đơn vị sự nghiệp công lập, biên chế hội có tính chất đặc thù và hợp đồng lao động năm 2023.

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết của HĐND tỉnh. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mai Văn Huỳnh, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang nhấn mạnh: Đây là những Nghị quyết quan trọng, là cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục triển khai các dự án đầu tư công theo quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy tiến độ, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh năm 2023 và thực hiện hiệu quả kế hoạch vốn trung hạn giai đoạn 2021 - 2025. Đặc biệt, Nghị quyết quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công, mua sắm tài sản hàng hóa, dịch vụ khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kiên Giang, trong đó, có phân cấp thẩm quyền mua sắm hàng hóa là thuốc điều trị bệnh tại các bệnh viện, khắc phục tình trạng thiếu thuốc điều trị bệnh tại một số bệnh viện trên địa bàn thời gian qua. Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2023 của tỉnh với tổng kế hoạch điều chỉnh hơn 368 tỷ đồng, gồm giảm kế hoạch vốn 52 danh mục dự án và tăng kế hoạch vốn 49 dự án. Nghị quyết khắc phục và phòng, chống sạt lở đảm bảo an toàn cho tuyến đê biển Tây khu vực huyện Hòn Đất có chiều dài tuyến kè 10 km bằng bê tông cốt thép, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng thực hiện giai đoạn 2023 - 2025.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội xã đảo Tiên Hải, thành phố Hà Tiên; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh và nhiều nghị quyết quan trọng khác./.

Lê Huy Hải

Tin liên quan

Xem thêm