Thời sự

Kiện toàn 2 thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

TTXVN - Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định 125/QĐ-HĐPH ngày 21/12/2023 về việc kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương.

Quyết định nêu rõ, ông Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao làm Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương thay ông Phạm Quang Hiệu, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Đỗ Đức Hoàng, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam thay bà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo Quyết định 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021, chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật trung ương là tư vấn giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, phối hợp thực hiện các nhiệm vụ sau: Xây dựng, thực hiện các giải pháp nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Ủy ban hoàn thiện thể chế, pháp luật về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, ban hành và đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch về phổ biến, giáo dục pháp luật của Chính phủ; truyền thông chính sách pháp luật để tạo sự thống nhất, đồng thuận xã hội, huy động Nhân dân tham gia xây dựng, hoàn thiện pháp luật và tổ chức thực hiện pháp luật hiệu quả;

Ủy ban triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật trong các lĩnh vực, địa bàn, đối tượng cần có sự phối hợp liên ngành để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước; thực hiện chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên phạm vi toàn quốc;

Cùng với đó, Ủy ban thực hiện các giải pháp nhằm đẩy mạnh chính sách xã hội hóa, huy động tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật, truyền thông về chính sách pháp luật; thực hiện các nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao./.

Hải Ngọc

Xem thêm