Chỉ đạo, Điều hành

Kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được kiện toàn đủ 49/49 đồng chí theo đúng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Bộ Chính trị phê duyệt từ đầu nhiệm kỳ.

Bỏ phiếu bầu bổ sung Đại tá Lê Xuân Bình vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu, nhiệm kỳ 2020-2025. (Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN)

TTXVN - Ngày 14/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 14.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Đại tá Lê Xuân Bình, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và ông Hoàng Nguyên Dinh, Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện Châu Đức. Như vậy, đến nay, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được kiện toàn đủ 49/49 đồng chí theo đúng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 đã được Bộ Chính trị phê duyệt từ đầu nhiệm kỳ.

Cũng tại Hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu bổ sung Đại tá Lê Xuân Bình, Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020-2025 với 45/45 đại biểu có mặt đồng ý.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh nhấn mạnh, năm 2023 là năm quan trọng, tăng tốc, bứt phá triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung vào 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm: phấn đấu 100% các dự án đầu tư công mới phải khởi công trước tháng 6/2023, các chủ đầu tư là cơ quan, đơn vị phải ký cam kết giải ngân đúng tiến độ, coi đây là một tiêu chí đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023; theo dõi, đôn đốc, thúc đẩy tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, triển khai các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là dự án đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (đường ĐT 994), cầu Phước An, đường 991B… bảo đảm tiến độ khởi công theo đúng kế hoạch đề ra; khẩn trương tiếp thu các ý kiến góp ý, thẩm định của Hội đồng thẩm định Trung ương, hoàn thiện dự thảo "Quy hoạch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050".

Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2022; thông qua các Nghị quyết về Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện 3 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII.

Dịp này, Hội nghị đã công bố quyết định khen thưởng tổ chức Đảng và đảng viên năm 2022./.

Xem thêm