Chỉ đạo, Điều hành

Lai Châu thông qua nhiều nghị quyết thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia

Lai Châu

Những nội dung được HĐND tỉnh quyết định có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, ngành triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Các đại biểu thông qua Nghị quyết tại kỳ họp. Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN

TTXVN - Trong các ngày 27 - 28/2, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Lai Châu Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 13 nhằm kịp thời quyết định chủ trương đầu tư dự án; quy định một số nội dung, mức hỗ trợ; phân bổ kế hoạch vốn đầu tư, bổ sung kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn.

Khai mạc Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ nhấn mạnh, tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua 6 dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình. Những nội dung được HĐND tỉnh quyết định tại Kỳ họp có ý nghĩa quan trọng làm cơ sở pháp lý để UBND tỉnh, các cấp, ngành triển khai thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 và các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Trong phiên thảo luận tại các tổ có 12 lượt đại biểu tham gia ý kiến vào dự thảo các nghị quyết trình tại Kỳ họp. Đa số các đại biểu cho rằng các tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo chất lượng, cho thấy sự cần thiết phải ban hành và cơ bản bày tỏ đồng tình, nhất trí cao. Đồng thời, các đại biểu đề nghị, sửa cụm từ “vùng trồng” thành “vùng sản xuất”; đề nghị quy định mức giá trần hỗ trợ mua con giống; báo cáo rõ số xã, phường, thị trấn và các thôn, bản trên địa bàn đã được đầu tư mua sắm tủ sách và hiệu quả hoạt động của các tủ sách đã được đầu tư…

Trên cơ sở xem xét các tờ trình, dự thảo nghị quyết, báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của các đại biểu, HĐND tỉnh Lai Châu đã thông qua 6 nghị quyết. Trong đó, 4 nghị quyết liên quan đến thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 gồm: Nghị quyết giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn nước ngoài cho Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia; Nghị quyết quy định một số nội dung, mức hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết phân bổ kế hoạch vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023; Nghị quyết phân bổ, bổ sung kinh phí thực hiện các Chương trình mục tiêu, Chương trình mục tiêu Quốc gia và các chế độ, chính sách năm 2023.

Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu Giàng Páo Mỷ đề nghị, UBND tỉnh bám sát các nguyên tắc, phương án phân bổ đã được HĐND tỉnh thống nhất, chỉ đạo phân bổ sớm, kịp thời cho các đơn vị, địa phương; gắn việc triển khai các nghị quyết với tiếp tục tổ chức quán triệt, học tập nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai thực hiện.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu báo cáo kết quả Kỳ họp, tuyên truyền các nghị quyết HĐND tỉnh đến đông đảo cử tri và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban MTTQ tỉnh tăng cường giám sát chặt chẽ các nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua./.

Đinh Thùy

Xem thêm