Chỉ đạo, Điều hành

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội với đảm bảo quốc phòng-an ninh

Bình Dương

Bình Dương đã thực hiện tốt cả 6 trọng tâm nhiệm vụ, quán triệt nghiêm các quan điểm, phương châm, mục tiêu, đạt nhiều kết quả nổi bật.

UBND tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. (Ảnh: Huyền Trang/TTXVN)

TTXVN - Ngày 27/2, Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương.

10 năm qua, Tỉnh ủy Bình Dương đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Trung 8 (khóa XI), cũng như các chủ trương, giải pháp, chiến lược của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh, vận dụng sát đặc điểm địa phương. Tỉnh ủy cũng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gắn với thế trận chiến tranh nhân dân; huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp của các tổ chức chính trị-xã hội và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Kinh tế-xã hội phát triển, quốc phòng, an ninh được giữ vững, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao. Các chính sách an sinh xã hội, dân tộc, tôn giáo được bảo đảm; dân chủ được mở rộng; củng cố niềm tin của nhân dân với cấp ủy, chính quyền, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Các tiềm lực trong khu vực phòng thủ được củng cố, tăng cường. Công tác đối ngoại đạt kết quả tốt. Nhận thức, trách nhiệm về nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc được nâng cao. Lực lượng vũ trang tỉnh được xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Chất lượng, hiệu quả công tác nắm, dự báo tình hình, tham mưu, xử lý các tình huống được nâng lên. Thế và lực nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, khu vực phòng thủ của tỉnh được xây dựng ngày càng vững chắc.

Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cho biết, thời gian qua, Bình Dương đã thực hiện tốt cả 6 trọng tâm nhiệm vụ, quán triệt nghiêm các quan điểm, phương châm, mục tiêu. Có nhiều điểm nổi bật mà Bình Dương đạt được, trong đó có công tác đối ngoại, thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, thế trận quốc phòng toàn dân, phát triển kinh tế - xã hội gắn liền với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Thời gian tới, Bình Dương tiếp tục khắc phục hạn chế, phát huy tốt những kết quả đã đạt được, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Bình Dương tiếp tục giữ vững vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, sự tham gia của MTTQ, các đoàn thể chính trị, xã hội và phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với đảm bảo quốc phòng - an ninh...

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, Bình Dương là địa bàn có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, vùng kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam. Tỉnh cần tiếp tục thực hiện tốt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) cùng các đề án của tỉnh để khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, bảo đảm mỗi bước phát triển là một bước củng cố quốc phòng, an ninh.

Tỉnh xây dựng, củng cố các tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững mạnh; đẩy mạnh nghiên cứu, cụ thể hóa nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc không ngừng được củng cố và nâng lên; phát huy tốt tiềm năng, lợi thế, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn hệ thống chính trị để phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng, củng cố, nâng cao sức mạnh, tiềm lực quốc phòng, an ninh, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương...

Dịp này, UBND tỉnh Bình Dương trao tặng Bằng khen cho 42 tập thể, 39 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

Huyền Trang

Tin liên quan

Xem thêm