Chỉ đạo, Điều hành

Đà Nẵng: Tiếp tục thực hiện hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh

Đà Nẵng

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành phố Đà Nẵng đạt được 10 năm qua trong thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI).

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

TTXVN - Sáng 15/2, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Hội nghị có sự tham dự của các đại biểu Trung ương, Quân khu 5, các đơn vị đứng chân trên địa bàn cùng lãnh đạo thành phố, các ban ngành, đoàn thể thành phố Đà Nẵng…

Các nội dung của Hội nghị đã bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI), gắn với các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương về Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, Chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia,…. và các văn bản chỉ đạo của Trung ương về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Hội nghị đã nêu ra các hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, đánh giá tổng quát và rút ra bài học kinh nghiệm sau 10 năm triển khai thực hiện.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng quán triệt chỉ đạo của Bộ Chính trị về phương hướng thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) trong thời gian tới và những giải pháp cụ thể đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết. Trong đó, Đà Nẵng tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng gắn với chiến lược quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giai đoạn 2021-2030 theo tinh thần Nghị quyết số 43 ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Nghị quyết số 26 ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, trong thời gian tới, các cấp, các ngành thành phố cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công tác quốc phòng, an ninh. Trong đó, tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng sâu rộng cho cán bộ, đảng viên, nhân dân; nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù; nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động tiến công địch để tự phòng ngừa, bảo vệ; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ. Bên cạnh đó, các đơn vị lực lượng vũ trang thành phố tiếp tục vững mạnh toàn diện, có sức chiến đấu cao, thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân. Các lực lượng tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về biên giới quốc gia trên biển, bảo đảm duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới biển, vùng trời, vùng biển…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành phố Đà Nẵng đạt được 10 năm qua trong thực hiện triển khai Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI). Công tác triển khai đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền và nhân dân thành phố trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng. Đồng thời, thành phố Đà Nẵng đã xây dựng lực lượng thường trực, quân dự bị và dân quân tự vệ đủ số lượng, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có độ tin cậy cao, sẵn sàng chiến đấu tốt.

Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị, thành phố Đà Nẵng tiếp tục quán triệt, triển khai toàn diện các quan điểm, đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đảng; tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm. Cần thống nhất quan điểm bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, thể hiện sự kết hợp trong từng đề án, chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Đà Nẵng gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh…

Theo báo cáo, trong giai đoạn từ 2013-2019, kinh tế thành phố Đà Nẵng duy trì nhịp độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng định hướng; nổi bật trong đó là các ngành dịch vụ, nhất là du lịch đã trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế. Các năm 2020, 2021, trước sự bùng phát và những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 nhưng Đà Nẵng vẫn thực hiện tốt mục tiêu kép, dù phải đối mặt với mức tăng trưởng âm. Đến năm 2022, dịch COVID-19 dần được kiểm soát, Đà Nẵng là một trong các địa phương có mức độ phục hồi kinh tế khá nhanh, đã lấy lại đà tăng trưởng trên 14%./.

Quốc Dũng

Tin liên quan

Xem thêm