An sinh

Lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2024

TTXVN - Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị-xã hội sẽ được nghỉ 4 ngày trong dịp Quốc khánh năm 2024, từ ngày 31/8/2024 đến hết ngày 3/9/2024.

1
TTXVN

Xem thêm