An sinh

Bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo cấp, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo Nghị định số 75 để đảm bảo quyền lợi của người tham gia.

Khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại Trạm y tế xã đảo Tam Hải, Núi Thành, Quảng Nam. (Ảnh: Quảng Nam)

TTXVN - Nghị định số 75/2023/NĐ-CP của Chính phủ (sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế) có hiệu lực thi hành từ ngày 3/12/2023 sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.

Nghị định có nhiều điểm mới quan trọng như: bổ sung một số nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế, tăng mức hưởng bảo hiểm y tế với một số nhóm đối tượng; tăng cường vai trò, trách nhiệm của bộ, ngành, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế...

Để kịp thời triển khai Nghị định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn số 3452/BHXH-CSYT gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng và Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân (gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh), yêu cầu thực hiện cấp thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định, trong đó chuyển đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 5, Điều 1 Nghị định số 75 (người tham gia kháng chiến và bảo vệ Tổ quốc; người phục vụ người có công với cách mạng sống ở gia đình). Đồng thời, bổ sung mã đối tượng và mã mức hưởng bảo hiểm y tế ghi trên thẻ bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm y tế mới được quy định tại Nghị định số 75 và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh chủ động phối hợp với đơn vị quản lý đối tượng rà soát, lập danh sách và cấp thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng được bổ sung tại Nghị định số 75. Bao gồm: Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Điểm a, Khoản 10, Điều 16 Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách này giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau, Bảo hiểm xã hội các tỉnh rà soát, đối chiếu dữ liệu đang quản lý với các trường hợp có tên trong hồ sơ đổi mức hưởng và danh sách đối tượng đổi thẻ mới, nếu thẻ bảo hiểm y tế cũ cấp theo đối tượng khác có mức hưởng thấp hơn so với quy định mới, thì theo mức hưởng cao nhất.

Về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, thực hiện theo quy định sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 75 như sau: Người tham gia bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh hoặc căn cước công dân. Trường hợp xuất trình thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh, phải xuất trình thêm một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc giấy xác nhận của công an cấp xã hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác hoặc giấy tờ được định danh điện tử mức độ 2 theo quy định tại Nghị định số 59/2022/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Các trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vào cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để điều trị trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng ra viện từ ngày Nghị định này có hiệu lực thì được Quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và khoản 5 Điều 1 Nghị định này./.

PV

Tin liên quan

Xem thêm