Thời sự

Long An: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Long An

Chủ tịch HĐND tỉnh Long An yêu cầu, các cơ quan tập trung cụ thể hóa, sớm đưa các nghị quyết vào cuộc sống, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, phục vụ, hỗ trợ tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út phát biểu tại Kỳ họp. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/1, HĐND tỉnh Long An tổ chức Kỳ họp thứ 14 (chuyên đề) năm 2024.

Tại Kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua các nghị quyết quan trọng như: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư ngân sách Nhà nước năm 2024; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, nguồn vốn ngân sách Trung ương trong nước; thông qua danh mục dự án chi đầu tư phát triển khác, nguồn vốn tiền sử dụng đất năm 2023; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khối nhà chính trong Khu trung tâm Chính trị - Hành chính tỉnh; thông qua danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Lộc Giang, huyện Đức Hòa... Đồng thời, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý Nhà nước đối với việc triển khai các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.

HĐND tỉnh tín nhiệm, bầu ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Lãnh đạo HĐND tỉnh chức mừng ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư, được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021- 2026. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Tại Kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An Nguyễn Văn Được yêu cầu, các cơ quan liên quan tập trung triển khai cụ thể hóa, sớm đưa các nghị quyết đi vào cuộc sống, bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần phát huy tính hiệu lực, hiệu quả trong công tác lãnh đạo, quản lý của Nhà nước và vì mục tiêu phục vụ, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và từng đại biểu tăng cường hoạt động giám sát và phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong việc cụ thể hóa, tuyên truyền, vận động thực hiện hiệu quả nghị quyết. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tích cực tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của HĐND tỉnh.

UBND tỉnh, các cấp, ngành tổ chức các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân đảm bảo thiết thực, vui tươi, ý nghĩa; quan tâm hỗ trợ kịp thời gia đình chính sách, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “mọi nhà, mọi người đều được vui Xuân, đón Tết đầm ấm, hạnh phúc và nghĩa tình”. Ngay sau kết thúc kỳ nghỉ Tết, cả hệ thống chính trị phải nhanh chóng bắt tay ngay vào công việc, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch, quyết tâm cao nhất đạt kết quả tốt ngay từ ngày đầu của năm, hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả giai đoạn 2021 - 2026./.

Thanh Bình

Tin liên quan

Xem thêm