Thời sự

Lực lượng vũ trang Quân khu 7: Đoàn kết, gắn bó với đồng bào tôn giáo

TP. Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu bày tỏ mong muốn các chức sắc các tôn giáo thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.

TTXVN - Sáng 12/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn 2024. Hoạt động nhằm củng cố, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang Quân khu và đồng bào tôn giáo trên địa bàn, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo vì sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Tư lệnh Quân khu 7; Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương; Ban Tôn giáo Chính phủ cùng khoảng 100 chức sắc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn Quân khu cùng dự buổi gặp mặt.

Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tại buổi gặp mặt, ông Vũ Hoài Bắc, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ cho rằng, năm 2023, các tổ chức tôn giáo tiếp tục thực hiện đường hướng hành đạo tiến bộ, gắn bó đồng hành với dân tộc. Các tôn giáo đã tích cực tham gia công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội, các hoạt động từ thiện, nhân đạo, y tế, giáo dục; giá trị văn hóa, đạo đức từ bi, bác ái của các tôn giáo luôn được phát huy trong đời sống xã hội, được Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Ông Vũ Hoài Bắc ghi nhận và đánh giá cao Bộ Tư lệnh Quân khu 7 trong những năm qua đã thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào tôn giáo, có nhiều mô hình, cách làm sáng tạo gắn kết nghĩa tình với đồng bào tôn giáo. Qua đó đã phát huy tốt vai trò của các tôn giáo trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, “thế trận lòng dân” vững mạnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội các địa phương.

Lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đề nghị các chức sắc tôn giáo tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, người có đạo thực hiện đúng quy định Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; tuyên truyền vận động, hướng dẫn bà con chấp hành pháp luật và đồng thuận với các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục phát huy đường hướng gắn bó, đồng hành cùng nhân dân cả nước trong công cuộc xây dựng nước Việt Nam theo mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”…

Chia sẻ kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng vũ trang Quân khu, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 cho biết, năm 2023, nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới, sáng tạo vừa có tính chiến lược, vừa có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc tiếp tục được lực lượng vũ trang Quân khu triển khai hiệu quả, trở thành điểm sáng của toàn quân, toàn quốc.

Các lực lượng vũ trang Quân khu đã triển khai nhiều hoạt động gắn kết, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào các tôn giáo trên địa bàn, xây tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo 429 căn nhà, 34 công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục, thể thao trong cơ sở tôn giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7 trân trọng cảm ơn và đánh giá cao vai trò, những đóng góp to lớn của các vị chức sắc, chức việc tôn giáo đã góp phần làm cho nhân dân tin tưởng, đồng thuận với chính quyền, chấp hành tốt Hiến pháp, pháp luật, tích cực thực hiện nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu bày tỏ mong muốn các chức sắc các tôn giáo tiếp tục tích cực tuyên truyền, vận động người có đạo thực hiện tốt đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, quy định của địa phương; tích cực tham gia xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết lương - giáo, đoàn kết quân dân; tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, nâng cao đời sống nhân dân; phối hợp với lực lượng vũ trang Quân khu thực hiện tốt chủ trương lo cho dân, làm tốt công tác từ thiện, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, bài trừ hủ tục lạc hậu, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Trung tướng Trần Hoài Trung bày tỏ tin tưởng các vị chức sắc tôn giáo với uy tín của mình luôn là chỗ dựa vững chắc, là cầu nối quan trọng, hiệu quả giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và lực lượng vũ trang Quân khu với đồng bào có đạo; tiếp tục động viên con cháu thực hiện tốt nghĩa vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, tích cực giúp đỡ các đơn vị của lực lượng vũ trang Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

Xuân Khu

Xem thêm