Thời sự

Phát triển đô thị Đông Triều theo mô hình xanh, thông minh, bền vững

Quảng Ninh

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đông Triều phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước.

TTXVN - Ngày 11/3, tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy Đông Triều, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Phải xây dựng, phát triển thị xã Đông Triều đảm bảo các tiêu chí vững chắc, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh; nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị; chất lượng đời sống nhân dân; phát triển đô thị theo mô hình xanh, thông minh, bền vững, đô thị hài hòa với nông thôn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống. Bên cạnh đó, xây dựng Đông Triều là một trung tâm văn hóa du lịch, công nghiệp, nông nghiệp phía Tây của tỉnh; là địa phương đi đầu trong phát triển văn hóa, xã hội, con người. Đảng bộ, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng đảng viên; đồng thời phát triển bền vững thị xã Đông Triều với 4 trụ cột “kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh".

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, từ mục tiêu này, Đông Triều cần xác định các khâu đột phá về thay đổi tư duy, nâng tầm đội ngũ cán bộ, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ thị xã; tập trung thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp và nâng cao chất lượng đời sống người dân, nhất là tiêu chí đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cấp ủy địa phương cần quan tâm đúng mức công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý và điều hành của chính quyền. Đông Triều phải rà soát, tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí đô thị, nhất là liên quan tới vai trò chủ thể người dân, vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, hệ thống chính trị và văn hóa xã hội để khi lên thành phố thật vững chắc; tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện các hạng mục được tỉnh quan tâm đầu tư cũng như địa phương bố trí ngân sách theo phân cấp. Đông Triều cũng cần nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, chuyển dịch cơ cấu bền vững, đảm bảo hợp lý giữa 3 khu vực công nghiệp, xây dựng - dịch vụ, thuế sản phẩm và nông nghiệp; phối hợp chặt chẽ với ngành Than, để ngành phát triển ổn định theo quy hoạch và phù hợp với phát triển bền vững của địa phương.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, Đông Triều phải tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công nghiệp chế biến, chế tạo, du lịch dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao; quan tâm lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương. Thị xã đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, sử dụng nguồn vốn tiết kiệm, hiệu lực, hiệu quả gắn với nâng cao chất lượng công trình; rà soát, sắp xếp lại nhà đất, tài sản công theo đúng quy định.

Đông Triều tiếp tục quan tâm làm tốt công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, phấn đấu hết năm 2025 thu nhập bình quân của người dân khu vực nông thôn đạt trên 100 triệu đồng/người/năm. Thị xã phải là địa phương đầu tiên hoàn thành mục tiêu 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung; xử lý tốt các vấn đề nước thải, rác thải ở đô thị và nông thôn; phấn đấu hết năm 2024 thị xã không còn hộ nghèo và hết năm 2025 không còn hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của tỉnh.

Ngoài ra, Đông Triều phải là địa phương điển hình của cả nước trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển toàn diện, bền vững theo tiêu chí nông thôn hiện đại, nông nghiệp sinh thái, nông dân văn minh gắn với quá trình đô thị hóa và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Trong đó, thị xã phải tập trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; rà soát việc xây dựng các sản phẩm OCOP, lựa chọn xây dựng các khu sản xuất hàng hóa tập trung, khu nông nghiệp tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Trước đó, ngày 7/3, HĐND thị xã Đông Triều khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 17 đã thông qua Nghị quyết về việc tán thành chủ trương thành lập thành phố Đông Triều. Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Đông Triều và thành lập thành phố Đông Triều đã được đưa ra lấy ý kiến nhân dân tại 162 thôn, khu phố trong toàn thị xã với 95,43% cử tri đồng ý phương án thành lập thành phố Đông Triều./.

Văn Đức

Tin liên quan

Xem thêm