Xã hội

Miễn, giảm phí, lệ phí khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tiền Giang

Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi đối với đối tượng tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến như miễn, giảm phí, lệ phí...

Người dân làm thủ tục đổi Giấy phép lái xe tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang. (Ảnh: Quang Hưng/TTXVN)

TTXVN - Tỉnh Tiền Giang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cung cấp nhiều dịch vụ công trực tuyến mức độ cao cho người dân và doanh nghiệp, bước đầu mang lại một số kết quả thiết thực, đóng góp vào sự phát triển chung của địa phương.

Bà Lê Thị Kim Pha, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, công tác cải cách hành chính của tỉnh được thực hiện đồng bộ, kịp thời và có những chuyển biến tích cực. Tỉnh tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm được số hóa và các bước tiếp theo được xử lý trên môi trường điện tử, giảm chi phí, thời gian cho người dân, doanh nghiệp.

Người dân, doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính được hướng dẫn, tuyên truyền thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán phí trực tuyến, tra cứu thông tin liên quan thủ tục hành chính trên Hệ thống một cửa điện tử của tỉnh, Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo thống kê, từ đầu năm đến ngày 7/6, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang đã tiếp nhận 45.981 hồ sơ; trong đó có 18.320 hồ sơ trực tuyến, 25.079 hồ sơ trực tiếp, dịch vụ bưu chính, 2.582 hồ sơ kỳ trước chuyển qua. Kết quả giải quyết hồ sơ 6 tháng đầu năm 2023 đạt 95,45%.

Các đơn vị triển khai dịch vụ công trực tuyến (một phần và toàn trình) và thanh toán trực tuyến, đạt 100%; số hóa hồ sơ đạt 100%. Công chức, viên chức tại các quầy đều thực hiện tốt việc kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính. Không xảy ra tình trạng nhũng nhiễu hay gây khó khăn cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm.

Bà Nguyễn Thị Thủy, người dân ở xã Tân Mỹ Chánh, thành phố Mỹ Tho đến làm thủ tục cấp đổi Giấp phép lái xe cho biết, khi đến thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm, người dân được đón tiếp, hướng dẫn, phục vụ với thái độ ân cần, hòa nhã, tận tình, chuyên nghiệp. Người dân được sử dụng các trang thiết bị tại Trung tâm để tra cứu, tìm hiểu về thủ tục hành chính, quy định hành chính có liên quan; được hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

Thời gian tới, Trung tâm Phục vụ hành chính công và Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh Tiền Giang sẽ tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh. Bên cạnh đó, đơn vị sẽ rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tối ưu hóa quy trình giải quyết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính; số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực; khai thác, sử dụng dữ liệu quốc gia về dân cư nhanh, gọn. Trung tâm có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, ưu đãi đối với đối tượng tham gia thực hiện dịch vụ công trực tuyến như miễn, giảm phí, lệ phí.../.

Hữu Chí

Xem thêm