Xã hội

Đà Nẵng phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2025

Đà Nẵng

Đà Nẵng định hướng tiếp tục triển khai chương trình nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng (đứng giữa) nghe lãnh đạo huyện Hòa Vang báo cáo về công tác phát triển sản phẩm OCOP. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 3/7, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 19/3/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”. Thành phố hiện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2025 có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Theo báo cáo tổng kết, sau 10 năm thực hiện Chỉ thị 18-CT/TU, hạ tầng nông thôn tại thành phố phát triển nhanh, nhất là giao thông, thủy lợi, cơ sở hạ tầng phát triển sản xuất. Tại huyện nông thôn Hòa Vang đã hình thành nhiều vùng sản xuất chuyên canh, mô hình sản xuất hiệu quả được nhân rộng; kinh tế, xã hội, chính trị được đảm bảo; chất lượng cuộc sống ở nông thôn ngày càng tốt hơn. Tuy nhiên, một số cơ chế, chính sách chưa sát thực tiễn, còn vướng mắc khi triển khai; hệ thống giao thông nông thôn nhanh xuống cấp; công tác bảo vệ môi trường chưa đồng bộ; việc thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế…

Thời gian tới, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng định hướng tiếp tục triển khai chương trình nông thôn mới gắn với thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành Nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, chú trọng nông nghiệp đô thị giàu bản sắc. Huyện Hòa Vang tập trung nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn đồng bộ, hiện đại theo hướng đô thị; nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân; đảm bảo môi trường, cảnh quan nông thôn thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững, làm cơ sở trình công nhận là thị xã vào cuối năm 2025. Mục tiêu cụ thể, đến năm 2025, toàn thành phố phấn đấu 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, ít nhất 45,5% xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các cơ quan, đoàn thể, địa phương trong công tác xây dựng nông thôn mới thời gian qua.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng lưu ý các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới để tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, huy động sự hỗ trợ, chung tay của người dân, doanh nghiệp địa phương. UBND thành phố, các sở, ngành khẩn trương hoàn thiện công tác quy hoạch phân khu, nhất là khu vực huyện Hòa Vang, làm cơ sở triển khai đồng bộ hạ tầng trong công tác xây dựng nông thôn mới. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu, Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa Vang cần thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính chủ động, tinh thần tự lực, tự cường trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới…/.

Quốc Dũng

Xem thêm