Thời sự

“Mỗi cán bộ, giảng viên là một cây bút sắc bén” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh; phấn đấu “mỗi cán bộ, giảng viên là một cây bút sắc bén” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

TTXVN - Chiều 24/4, Học viện Chính trị Công an nhân dân tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập Học viện và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Học viện Chính trị Công an nhân dân. 
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Tại buổi Lễ, biểu dương những thành tích xuất sắc, đóng góp quan trọng của Học viện Chính trị Công an nhân dân thời gian qua, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Học viện tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Học viện xác định đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư cho phát triển, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện hóa mục tiêu xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đề nghị tiếp tục xây dựng Đảng bộ Học viện thật sự trong sạch, vững mạnh; đoàn kết nội bộ, nêu cao vai trò lãnh đạo, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Xây dựng, phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng chuẩn hóa các tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, phấn đấu “mỗi cán bộ, giảng viên là một cây bút sắc bén” trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. 
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Học viện kết hợp chặt chẽ giữa giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, gắn nghiên cứu khoa học với giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn công tác công an. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học; chú trọng công tác quản lý, giáo dục học viên về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tư thế tác phong của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học bảo đảm khoa học, chất lượng cao. Tổ chức đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận chính trị bảo đảm chất lượng, hiệu quả theo chỉ tiêu được lãnh đạo Bộ phê duyệt.

Năm 2014, trước yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tham mưu, lãnh đạo, chỉ huy thuộc lĩnh vực xây dựng lực lượng Công an nhân dân và đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ, chiến sĩ trong Công an nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã được thành lập theo Quyết định số 315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trung tướng Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị Công an nhân dân phát biểu. 
Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Trải qua 10 năm xây dựng và phấn đấu trưởng thành, Học viện đã đào tạo 2.731 học viên hệ đại học và cao học các ngành; tổ chức bồi dưỡng chức danh, quy hoạch chức danh lãnh đạo, chỉ huy, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh và bồi dưỡng các chuyên đề nghiệp vụ cho 6.500 học viên.

Sau 5 năm được Ban Bí thư giao quyền đào tạo, xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Công an nhân dân đã hoàn thành đào tạo, cấp Bằng lý luận chính trị đối với 6.251 chỉ tiêu đào tạo cao cấp lý luận chính trị và hoàn chỉnh cao cấp lý luận chính trị; bồi dưỡng hoàn chỉnh kiến thức tương đương trình độ trung cấp lý luận chính trị với hơn 20.000 học viên. Chuẩn bị mọi điều kiện, sẵn sàng tổ chức đào tạo trung cấp, cao cấp lý luận chính trị theo nhiệm vụ được Bộ Công an giao.

Công tác nghiên cứu lý luận, nghiên cứu khoa học phát triển mạnh mẽ. Trong đó, Học viện đã chủ động nghiên cứu 6 đề tài cấp nhà nước, 38 đề tài cấp Bộ, tổ chức 4 hội thảo cấp quốc gia và hằng trăm hội thảo, tọa đàm khoa học; biên soạn 455 giáo trình, tập bài giảng, chuyên đề đào tạo, tài liệu tham khảo; chủ trì biên soạn hệ thống chuyên đề đặc thù thuộc chương trình đào tạo cao cấp, trung cấp lý luận trong Công an nhân dân. Tổ chức xuất bản Tạp chí Lý luận chính trị Công an nhân dân; tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch với hàng ngàn bài viết đăng tải trên các báo, tạp chí khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được đặc biệt chú trọng, chất lượng nguồn nhân lực của Học viện ngày càng nâng cao, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ giáo dục, đào tạo của Học viện. Công tác đối ngoại hợp tác quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, tranh thủ tối đa nguồn lực góp phần vào sự phát triển, trưởng thành của Học viện thời gian qua./.

Dương Anh Tùng

Xem thêm