Chỉ đạo, Điều hành

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng với các nhiệm vụ chính trị đối ngoại

Đà Nẵng

Thu hút nguồn lực kiều bào thực hiện đồng thời với việc phòng ngừa người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, lao động bất hợp pháp và vi phạm pháp luật ở nước ngoài.

Tổ chức các hoạt động thu hút nguồn lực kiều bào - Ảnh minh họa (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

TTXVN-Ông Huỳnh Đức Trường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng cho biết, năm 2023, Sở tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ then chốt, đó là xây dựng Đảng và lãnh đạo tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng với các nhiệm vụ chính trị đối ngoại.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên, Sở tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh, tiếp tục tuyên truyền, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Đà Nẵng về quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng…

Đơn vị tổ chức thành công việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế đến làm việc với lãnh đạo thành phố, các hoạt động kỷ niệm năm tròn, năm chẵn các ngày thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước; chú trọng phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa thành phố với các địa phương, tổ chức trên thế giới như: xây dựng và triển khai Đề án hội nhập và hợp tác quốc tế thành phố Đà Nẵng đến năm 2030; triển khai Đề án tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa thành phố Đà Nẵng với các địa phương của Lào giai đoạn 2023-2027; kịp thời phối hợp với các ngành liên quan đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái của kẻ thù…

Sở tổ chức kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; tiếp tục triển khai Đề án tổng thể công tác ngoại giao kinh tế thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025, trong đó chú trọng nghiên cứu các thị trường mới (như các đối tác khu vực Trung Đông, châu Phi), xem xét khả năng hợp tác với một số địa phương của UAE, Qatar, Nam Phi, Israel… Đồng thời, triển khai hiệu quả các kế hoạch về chiến lược ngoại giao văn hóa đến năm 2025 của thành phố; phối hợp tổ chức các sự kiện quốc tế theo hướng gắn kết ngoại giao văn hóa với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, tạo điểm nhấn quảng bá hình ảnh thành phố Đà Nẵng đến bạn bè quốc tế; xúc tiến và tổ chức hướng dẫn, quản lý, tạo điều kiện thuận lợi để các đoàn phóng viên báo chí nước ngoài đến thăm, viết bài, đưa tin giới thiệu về thành phố và tham dự các sự kiến lớn của địa phương…

Sở cũng phối hợp với Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức các hoạt động thu hút nguồn lực kiều bào trong các lĩnh vực giáo dục, khoa học, công nghệ, đầu tư, thương mại để hiến kế xây dựng thành phố; đẩy mạnh công tác phòng ngừa người Việt Nam xuất cảnh, di cư trái phép, lao động bất hợp pháp và vi phạm pháp luật ở nước ngoài. Đơn vị tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng để tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân nước ngoài, người lao động Việt Nam hiểu và tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tuyển dụng, quản lý người lao động cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài…

Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng Huỳnh Đức Trường cho biết thêm, năm 2022, Sở đã tham mưu giúp UBND thành phố trong công tác ngoại vụ và công tác biên giới lãnh thổ của địa phương; tổ chức đón 93 đoàn khách quốc tế với hơn 800 lượt người đến thành phố làm việc; vận động được 29 chương trình, dự án viện trợ với tổng kinh phí cam kết hơn 79 tỷ đồng; tổ chức quản lý hơn 2.100 người lao động Việt Nam làm việc cho 69 tổ chức, cá nhân người nước ngoài và 5 cơ quan lãnh sự tại Đà Nẵng...

Đến nay, thành phố Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác với 47 địa phương của 22 quốc gia, vùng lãnh thổ cùng 103 thỏa thuận được ký kết. Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục xúc tiến và triển khai nhiều chương trình hợp tác hiệu quả trên các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, thương mại, du lịch, khoa học kỹ thuật.../.

Trần Lê Lâm

Tin liên quan

Xem thêm