Xây dựng Đảng

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên

Bắc Ninh

Hội nghị tập trung thảo luận về kết quả hoạt động của các Đảng ủy Khối; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp phát triển tổ chức, cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng quà lưu niệm cho các đơn vị tham dự Hội nghị. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

TTXVN - Sáng 14/4, tại tỉnh Bắc Ninh, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp cụm Đồng bằng Bắc Bộ tổ chức Hội nghị giao ban công tác lần thứ XIII với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố trong giai đoạn hiện nay".

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận về kết quả hoạt động của các Đảng ủy Khối; thuận lợi, khó khăn và các giải pháp phát triển tổ chức, cơ sở Đảng và chất lượng đảng viên...

Báo cáo đề dẫn tại Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh Bùi Hoàng Mai cho biết, Đảng bộ Khối các cơ quan, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, thành phố cụm Đồng bằng Bắc Bộ hiện có 10 đơn vị thành viên (gồm Đảng bộ khối các cơ quan 6 đơn vị: Hà Nội, Hải Phòng, Hà Nam, Hải Dương, Thái Bình, Vĩnh Phúc) và Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh (4 đơn vị: Bắc Ninh, Hưng Yên, Nam Định, Ninh Bình). Các Đảng bộ Khối đã tập trung chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên trong khối nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu, tích cực chủ động nghiên cứu, đề xuất, tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị với phương châm tập trung cho cơ sở và có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố và Nghị quyết Đại hội các Đảng bộ Khối đã đề ra.

Các Đảng ủy Khối chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ; đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, "tự soi", "tự sửa", đề cao danh dự, lòng tự trọng của đảng viên. Các Đảng ủy Khối đẩy mạnh xây dựng, phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong khu vực ngoài nhà nước, nhất là trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp tư nhân, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Công tác kiểm tra, giám sát tại Đảng bộ Khối đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những vi phạm, khuyết điểm, đồng thời xem xét trách nhiệm và xử lý nghiêm minh, kịp thời các tập thể, cá nhân vi phạm, siết chặt kỷ cương, kỷ luật.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên còn một số hạn chế như: Một số tổ chức, cơ sở Đảng chưa đủ sức giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh từ cơ sở; phương thức lãnh đạo của chi bộ, đảng bộ cơ sở có nơi còn lúng túng, chậm đổi mới; xây dựng tổ chức cơ sở Đảng khu vực ngoài nhà nước, nhất là doanh nghiệp tư nhân còn hạn chế, tỷ lệ có tổ chức Đảng, đảng viên thấp, vai trò lãnh đạo mờ nhạt, lúng túng cả về nội dung và phương thức hoạt động…

Trao đổi về các giải pháp xây dựng tổ chức, cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Hà Nội Phạm Thị Nguyên Hạnh cho biết, đơn vị đã triển khai có hiệu quả các chương trình công tác, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy Hà Nội thuộc lĩnh vực xây dựng Đảng, các quy định về nêu gương; kịp thời phát hiện, ngăn chặn trình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống trong đảng viên, công chức, viên chức, người lao động. Đơn vị tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của các cấp ủy Đảng theo hướng nói đi đôi với làm, sâu sát thực tế cơ sở; lãnh đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Cấp ủy, Bí thư cấp ủy phải chịu trách nhiệm về mọi mặt công tác tại cơ sở; thực hiện tốt đối thoại tiếp xúc với đảng viên, quần chúng.

Ông Phạm Xuân Biền, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Thái Bình cho rằng, để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn hiện nay, tỉnh đã thực hiện cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động phối hợp với thủ trưởng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của cấp ủy làm cơ sở để phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc nhằm tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, sự phối hợp với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh, khắc phục, tạo sự thống nhất trong nội bộ cấp ủy.../.

Thanh Thương

Tin liên quan

Xem thêm