Xây dựng Đảng

Thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hà Giang

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Lãnh đạo tỉnh Hà Giang thực hiện nghi thứphát động cuộc thi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

TTXVN - Ngày 10/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang tổ chức phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023. Lễ phát động được kết nối trực tuyến tới 10 điểm cầu các huyện và 193 xã, phường, thị trấn trong tỉnh với hơn 7.000 cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang tham dự.

Theo ông Vũ Mạnh Hà, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vừa là nhiệm vụ trước mắt, vừa là nhiệm vụ lâu dài đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, đặc biệt trong tình hình hiện nay. Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến sẽ góp phần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, cốt lõi, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn.

Cuộc thi diễn ra trong vòng 3 tuần, bắt đầu từ 9 giờ ngày 10/4, kết thúc vào 22 giờ ngày 30/4. Mỗi đợt thi có 21 câu hỏi, gồm 20 câu hỏi kiến thức, một câu hỏi dự đoán số người tham gia thi. Căn cứ kết quả, hàng tuần, Ban Tổ chức sẽ xét giải thưởng cho các cá nhân và xét, khen thưởng đối với các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, triển khai hưởng ứng Cuộc thi.

Các đại biểu dự lễ phát động cuộc thi. (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Để tạo sức lan tỏa sâu rộng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang Thào Hồng Sơn đề nghị, các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, hình thức, thời gian và kết quả cuộc thi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú; khuyến khích, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên và nhân dân trong, ngoài tỉnh tham gia. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản, ý nghĩa, giá trị thiết thực của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cơ quan, ban, ngành, lực lượng vũ trang có hình thức biểu dương, khen thưởng đối với những tập thể, cá nhân tích cực tham gia và đoạt giải Cuộc thi; lấy kết quả tham gia cuộc thi này là một trong những yêu cầu và tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trong năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang mong muốn, Cuộc thi sẽ tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng hơn trong việc học tập và làm theo Bác, thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa sâu sắc, thiết thực…, lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023)./.


Minh Tâm

Xem thêm