Xây dựng Đảng

Xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Vĩnh Long

Hội nghị cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và những quan điểm, chủ trương, giải pháp trong xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

TTXVN - Ngày 5/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai học tập, tuyên truyền Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới”.

Hội nghị có trên 13.000 cán bộ, đảng viên tham dự tại 134 điểm cầu. Các đại biểu đã được nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện Chính trị Khu vực II, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt những nội dung cốt lõi của chuyên đề năm 2023 và một số phương hướng vận dụng chuyên đề tại tỉnh Vĩnh Long.

Hội nghị nhằm cung cấp những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về văn hóa, con người và những quan điểm, chủ trương, giải pháp trong xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó góp phần thúc đẩy việc học tập, làm theo và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc xây dựng, phát huy truyền thống văn hóa, sức mạnh con người Vĩnh Long, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra.

Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Lê Minh Đức, phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Lê Thúy Hằng/TTXVN)

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Long Lê Minh Đức cho biết, để việc triển khai học tập Chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch và yêu cầu các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức học tập, quán triệt nội dung chuyên đề trong cán bộ, đảng viên cơ sở. Đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tỉnh yêu cầu hướng dẫn, lồng ghép tuyên truyền nội dung Chuyên đề trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân với hình thức phù hợp.

Song song đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo đưa nội dung Chuyên đề năm 2023 vào sinh hoạt định kỳ và tổ chức sinh hoạt chuyên đề hàng quý tại chi bộ, cơ quan, đơn vị để nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động; đồng thời đề ra giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, khắc phục bệnh hình thức.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị, trong thời gian tới, các cấp ủy, địa phương, cơ quan và đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân để việc thực hiện chuyên đề năm 2023 đạt hiệu quả, từ học tập sang làm theo và nêu gương.

Các tập thể, cần xác định các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá trong việc xây dựng chi bộ, tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh; giải quyết tốt những vấn đề nổi cộm, bức xúc nảy sinh ở cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động, sau khi quán triệt học tập, căn cứ nội dung Chuyên đề năm 2023, liên hệ với chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng bản kế hoạch cá nhân để áp dụng trong thực tiễn công tác, góp phần vào việc xây dựng văn hóa, con người Vĩnh Long trong thời kỳ mới./.

Lê Thúy Hằng

Xem thêm