Xây dựng Đảng

Hải Phòng phát động cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hải Phòng

Thành phố Hải Phòng phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023.

Toàn cảnh Hội nghị. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

TTXVN - Ngày 31/3, thành phố Hải Phòng phát động cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch” năm 2023. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Trường Chính trị Tô Hiệu đồng chủ trì cuộc thi.

Theo thể lệ, tất cả người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, người nước ngoài có tác phẩm báo chí chính luận phù hợp với tiêu chí cuộc thi, đều có quyền dự thi (trừ thành viên Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Tổ thư ký giúp việc cuộc thi, Hội đồng Giám khảo, Tổ thư ký Hội đồng Giám khảo).

Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học viên Trường Chính trị Tô Hiệu, Trung tâm Chính trị cấp huyện; giảng viên, học viên, sinh viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn thành phố; thành viên, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên của Ban Chỉ đạo 35 các cấp; lực lượng vũ trang; cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên các cơ quan báo chí, truyền thông của Trung ương trên địa bàn và địa phương; đoàn viên, thanh niên của tổ chức Đoàn các cấp.

Điểm mới, sáng tạo về việc bổ sung loại hình dự thi phát thanh, truyền hình của cuộc thi thành phố, đã được Trung ương bổ sung, hoàn thiện trong Thể lệ cuộc thi năm 2023. Ngoài ra còn một số điểm mới như: thêm loại hình dự thi video clip; tiêu chí để đạt giải tập thể xuất sắc được nâng cao và khó hơn; khuyến khích xã hội hóa công tác tổ chức, triển khai.

Bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Minh Huệ/TTXVN)

Bà Đào Khánh Hà, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, với nhiều nội dung mới, cuộc thi chính luận năm 2023 sẽ là cơ hội để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên của địa phương, cơ quan, đơn vị, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố thể hiện nhận thức, tình cảm, tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc thi cũng nhằm nâng cao chất lượng các tác phẩm chính luận trên báo, tạp chí, phát thanh, truyền hình, mạng xã hội, hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Qua đó, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhất là Văn kiện Đại hội thứ XIII của Đảng, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XIII của Đảng, nội dung cuốn sách “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” và “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị về “xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”...

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ khi phát động cuộc thi đến hết ngày 15/6/2023 (theo dấu Bưu điện). Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Trường Chính trị Tô Hiệu, số 1 Nguyễn Bình, phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Tổng kết và trao giải cuộc thi, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2023./.


Đoàn Minh Huệ

Tin liên quan

Xem thêm