Xây dựng Đảng

Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng Tư

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Bộ Công an và trực tuyến tới các điểm cầu đơn vị Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

TTXVN - Sáng 7/4, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 4/2023.

Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Bộ Công an và trực tuyến tới các điểm cầu đơn vị Công an các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trung tướng, Tiến sĩ Lê Quốc Hùng thông tin chuyên đề “Những nội dung cơ bản của 3 dự thảo Luật: Luật Công an nhân dân (sửa đổi); Luật Căn cước công dân (sửa đổi); và Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự”. Tiếp đó, các đại biểu nghe Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Ban, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, Bộ Công an thông tin chuyên đề “75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và các hoạt động kỷ niệm.

Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quy hoạch và phát triển tài nguyên đất, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin chuyên đề “Kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và những điểm mới nổi bật của dự thảo Luật”.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các đại biểu bám sát thông tin do Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thiếu tướng; Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đình Ban và ông Đào Trung Chính trình bày tại Hội nghị.

Về tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, việc tuyên truyền nhấn mạnh: Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân giản dị, mộc mạc, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, nhưng hàm chứa những nội dung sâu sắc, phong phú, thể hiện đầy đủ ý nghĩa cách mạng và khoa học; lý luận và thực tiễn; phẩm chất và năng lực của người cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân Việt Nam. Đây là hình mẫu của người cán bộ, chiến sĩ công an cách mạng. Sáu điều Bác Hồ dạy là “kim chỉ nam” cho mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Về 3 dự thảo Luật, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình đề nghị các báo cáo viên Trung ương tuyên truyền những nội dung do Trung tướng Lê Quốc Hùng cung cấp; tập trung nhấn mạnh các điểm mới, tiến bộ trong các dự án luật, việc áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào công tác quản lý nhà nước của Bộ Công an; những tác động tích cực của dự án luật đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch, lợi dụng để chống phá, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và ngành Công an; lan tỏa hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân trong lòng nhân dân.

Về kết quả lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), việc tuyên truyền nhấn mạnh: Luật Đất đai là một đạo luật khó, phức tạp, tác động tới hầu hết các ngành, lĩnh vực, chủ thể trong xã hội. Do đó, việc lấy ý kiến nhân dân là cơ sở thực tiễn quan trọng để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật trước khi trình Quốc hội cho ý kiến lần thứ hai tại Kỳ họp thứ 5 tới đây (tháng 5/2023).

Công tác tuyên truyền cũng khẳng định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân được chuẩn bị kỹ lưỡng, tiến hành sâu rộng, phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng và tạo sự đồng thuận trong nhân dân về việc hoàn thiện dự thảo Luật.

Việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng; thu hút được sự quan tâm của đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; huy động trí tuệ, tâm huyết của toàn thể các tầng lớp nhân dân.

Bên cạnh hai nội dung được thông tin tại Hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Hải Bình cũng lưu ý Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở, tập trung tuyên truyền khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và những nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023; tuyên truyền, giới thiệu tiềm năng phát triển kinh tế, thu hút thương mại, đầu tư của các địa phương.

Cùng với đó là tuyên truyền Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 21/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác truyền thông chính sách. Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chủ động, đổi mới phương thức truyền thông và hình thức cung cấp thông tin cho báo chí, đảm bảo công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin của các cơ quan báo chí, nhà báo. Ngoài ra, các báo cáo viên tiếp tục chú trọng tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước./.

Việt Đức

Tin liên quan

Xem thêm