Xây dựng Đảng

Đà Nẵng học tập phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từ cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Đà Nẵng

Công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ. Nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được tập trung chỉ đạo xử lý nhanh chóng, kịp thời, ổn định dư luận.

Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

TTXVN - Chiều 7/4, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập, tuyên truyền nội dung tác phẩm sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến tại 76 điểm cầu với hơn 4.000 cán bộ chủ chốt các cấp tham dự.

Tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thái Học đã truyền đạt nội dung cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”.

Theo ông Nguyễn Thái Học, trong 10 năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có những bước tiến rất dài, quan trọng; tham nhũng đã từng bước được ngăn chặn đẩy lùi và có chiều hướng thuyên giảm đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham những, tiêu cực góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” gồm có 3 phần với 600 trang được biên soạn trong vòng một năm.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Cuốn sách đã hệ thống hóa chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Đây được xem là cuốn “cẩm nang” về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, qua đó giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân có sự nhìn nhận tổng quát về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta từ khi thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến nay.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tác phẩm thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán, kiên định của người đứng đầu Đảng ta về tư duy lý luận, nhận thức chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam mà Đảng, nhân dân ta đã lựa chọn, cũng như về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

Theo Bí thư Nguyễn Văn Quảng, công tác nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy quan tâm chỉ đạo với nhiều giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ. Nhờ đó, nhiều vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp được tập trung chỉ đạo xử lý nhanh chóng, kịp thời, ổn định dư luận. Công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tồn đọng, nổi cộm được tập trung giải quyết đúng pháp luật; công tác thi hành án, thu hồi tài sản tham nhũng, kinh tế được phối hợp thực hiện tốt và đạt được những kết quả nhất định.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng yêu cầu ngay sau hội nghị này, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương cần xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó, xác định các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị mình, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng, tiêu cực trong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; cùng với đó, xác định xây dựng văn hóa liêm chính là một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay./.

Trần Lê Lâm

Tin liên quan

Xem thêm