Môi trường

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, hải đảo

Quảng Ngãi

Ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật quốc tế và trong nước về biển đảo đến các địa phương, nhân dân.

TTXVN - Ngày 21/7, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) tổ chức Hội nghị công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2023.

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Thanh Trường cho biết: Hội nghị nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về những vấn đề liên quan đến khu vực biển, đảo. Ngành chức năng tiếp tục tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật quốc tế và trong nước về biển đảo đến các địa phương, nhân dân. Thông qua Hội nghị lần này, các cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên, cán bộ thông tin và truyền thông đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về biển, đảo nhằm nâng cao nhận thức trong toàn hệ thống chính trị, nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Giữ gìn biển, đảo của Tổ quốc là nhiệm vụ thiêng liêng. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Mạnh Đông truyền đạt những thông tin về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo; định hướng công tác thông tin tuyên truyền nhằm góp phần đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo; vị trí, vai trò quan trọng của biển và đại dương, chính sách, pháp luật của Việt Nam về biển, hải đảo, lợi ích hợp pháp của Việt Nam trên Biển Đông...

Các nội dung truyền tải ngắn gọn, có trọng tâm, trọng điểm, tạo được nguồn cảm hứng, thay đổi nhận thức của người nghe đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, góp phần nâng cao tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch, từ đó nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình trong công tác tuyên truyền, giữ gìn biển, đảo quê hương./.

Đinh Hương

Xem thêm