Hội nhập

Nâng cao ý thức trách nhiệm trong triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài

Sau 20 năm triển khai Nghị quyết 36, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Quang cảnh buổi gặp gỡ báo chí. Ảnh: TTXVN phát

Chiều 3/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) tổ chức buổi gặp gỡ báo chí thông tin về kết quả 20 năm triển khai Nghị quyết 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài năm 2024.

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Lê Thị Thu Hằng cho biết, sau 20 năm triển khai Nghị quyết 36, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, Nghị quyết 36 giúp nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài từ cả 2 chiều. Ở trong nước, công tác người Việt Nam ở nước ngoài thực sự đã trở thành nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương. Về phía kiều bào, Nghị quyết 36 được đông đảo kiều bào đón nhận, ủng hộ, hưởng ứng thực hiện.

Bên cạnh đó, công tác tham mưu, kiến nghị, xây dựng chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài được chú trọng, triển khai toàn diện, trên cả phương diện lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và pháp luật  của nhà nước. Công tác đại đoàn kết, vận động người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương đã đạt được những kết quả quan trọng.

Đặc biệt, công tác chăm lo, hỗ trợ cộng đồng củng cố địa vị pháp lý, ổn định cuộc sống ở nước sở tại ngày càng được chú trọng. Công tác phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp cho sự phát triển của đất nước được đẩy mạnh. Công tác giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ngày càng được quan tâm. Công tác thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài được đổi mới về tư duy, nội dung và hình thức.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh, Nghị quyết số 36 của Bộ Chính trị đã tạo ra bước ngoặt lớn trong công tác người Việt Nam ở nước ngoài được xây dựng trên nền tảng chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta là người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời, một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam và tinh thần đại đoàn kết dân tộc. Trải qua 20 năm triển khai, đến nay Nghị quyết số 36 vẫn còn nguyên ý nghĩa và giá trị, thể hiện tầm nhìn của Đảng về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, là kim chỉ nam cho hoạt động của Đảng, Nhà nước, các bộ, ban ngành, địa phương và xã hội trong triển khai công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng thông tin, từ ngày 21 đến 24/8, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan tổ chức Hội nghị người Việt Nam ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 4 và Diễn đàn trí thức và chuyên gia Việt Nam ở nước ngoài với chủ đề: "Người Việt Nam ở nước ngoài chung tay hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước".

Mục đích việc tổ chức Hội nghị và Diễn đàn nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai các văn bản Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết 36, Chỉ thị 45 và Kết luận 12 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; đánh giá kết quả triển khai 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 phục vụ việc tổng kết Nghị quyết cũng như xây dựng đường lối của Đảng về người Việt Nam ở nước ngoài cho Đại hội Đảng lần thứ XIV. Bên cạnh đó, tăng cường thông tin, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài; tạo diễn đàn để các cơ quan trong nước nắm được tình hình, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó đẩy mạnh công tác chăm lo, hỗ trợ kiều bào. Đây cũng là diễn đàn để kiều bào, nhất là đội ngũ trí thức và doanh nhân kiều bào, đóng góp ý kiến, hiến kế cho việc xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới./.

Phan Phương

Tin liên quan

Xem thêm