Xã hội

Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10: Bắc Kạn tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số

Bắc Kạn

Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không còn là sự lựa chọn mà là việc phải làm ngay.

Trao giải Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 cho 21 tập thể và 62 cá nhân. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/TTXVN)

(TTXVN)- Ngày 6/10, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức hội nghị tuyên truyền, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh năm 2023. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ tỉnh tới cấp xã. 

Ông Nguyễn Đăng Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn nhấn mạnh: Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, không còn là sự lựa chọn mà là việc phải làm ngay. Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số tỉnh Bắc Kạn. Qua đó, nhận thức về chuyển đổi số và dữ liệu số sẽ được nâng lên để đi đến hành động, tham gia tích cực vào công cuộc chuyển đổi số.

Chủ đề của Năm Quốc gia về dữ liệu số 2023 là “Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới” hướng đến việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công “lấy người sử dụng làm trung tâm”, nâng cao hiệu quả quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp “dựa trên dữ liệu số” và nâng cao năng suất lao động của đội ngũ công chức, viên chức người lao động của cơ quan Nhà nước “dựa trên nền tảng số, dữ liệu số”. Từ đó, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, tăng năng suất lao động, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Chuyên viên cao cấp Viện Chiến lược (Bộ Thông tin và truyền thông) chia sẻ về vai trò của dữ liệu trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. (Ảnh: Vũ Hoàng Giang/ TTXVN)

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Viện Chiến lược (Bộ Thông tin và Truyền thông) chia sẻ về vai trò của dữ liệu trong cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; Chiến lược dữ liệu quốc gia và trao đổi định hướng về phát triển dữ liệu số tại Bắc Kạn. Các doanh nghiệp, địa phương chia sẻ về giải pháp nền tảng số Make in Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện; kinh nghiệm thí điểm chuyển đổi số ở xã, phường…

Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia, trong năm 2023, Bắc Kạn đã triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến” và thực hiện thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã, phường. Sau 100 ngày, tỉnh đã đạt mục tiêu 85% dịch vụ công trực tuyến cung cấp toàn tỉnh; hơn 83% dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh phát sinh hồ sơ trực tuyến; hơn 23% dịch vụ công trực tuyến một phần phát sinh hồ sơ; hơn 78% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính được số hóa; 21% hồ sơ thủ tục hành chính được chứng thực điện tử. Hầu hết các kết quả này đều vượt chỉ tiêu đề ra.

Triển khai thí điểm chuyển đổi số tại 8 xã, phường tại tỉnh, trong đó có nội dung phát động quyên góp, ủng hộ hỗ trợ điện thoại thông minh cho người dân tại các xã, phường này. Kết quả, sau gần 3 tháng phát động, Bắc Kạn đã nhận được sự đóng góp của 43 cơ quan, đơn vị và 35 cá nhân với tổng số tiền hơn 460 triệu đồng và 176 chiếc điện thoại thông minh. Số điện thoại hỗ trợ đã được chuyển tới tay các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bắc Kạn tổ chức Ngày hội phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm dịch vụ số; lồng ghép tuyên truyền về chuyển đổi số với Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Cùng với đó, tổ chức các gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, giải pháp công nghệ; triển khai các chương trình khuyến mại, khuyến khích người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ số do doanh nghiệp bưu chính - viễn thông cung cấp.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đăng Bình cho rằng, kết quả chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian qua vẫn chưa đạt mong muốn. Xếp hạng chuyển đổi số của tỉnh còn thấp cho thấy những nỗ lực trong thời gian qua là chưa đủ. Điều đó đòi hỏi phải quyết tâm cao, nỗ lực và quyết liệt trong hành động. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người dân và doanh nghiệp phải nhận thức rõ hơn để có hành động thiết thực, cụ thể, đóng góp tích cực vào công cuộc chuyển đổi số của tỉnh.

Dịp này, Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Kạn tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về chuyển đổi số” năm 2023 cho 21 tập thể và 62 cá nhân./.

Hoàng Giang

Xem thêm