Xây dựng Đảng

Ngày làm việc thứ tư Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận tại Hội trường về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

TTXVN - Ngày 5/10, Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước sang ngày làm việc thứ tư.

Các đại biểu dự Hội nghị Trung ương 8, khóa XIII. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường thảo luận về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW, ngày 10/6/2012 của Hội nghị Trung ương 5 khóa XI về một số vấn đề chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020.

Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại tổ thảo luận về Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Sau đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình các nội dung Trung ương đã thảo luận./.

Tin liên quan

Xem thêm