Xây dựng Đảng

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

Hà Nội

Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được nâng lên một bước rõ rệt, đảng viên trong các doanh nghiệp đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao bằng khen của Thành ủy tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

TTXVN - Hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố trong năm 2023 được Thành ủy Hà Nội tổ chức ngày 3/10.

Nghị quyết số 09-NQ/TU với 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó xác định việc thành lập, phát triển tổ chức Đảng đi đôi với củng cố, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cấp ủy các cấp và của cả hệ thống chính trị

Từ khi Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU (ngày 27/2/2012) đến nay, hầu hết các tổ chức Đảng đã phát huy vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, người lao động chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của doanh nghiệp; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Toàn thành phố đã thành lập được 1.736 tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nâng tổng số doanh nghiệp ngoài Nhà nước có tổ chức Đảng lên gần 4000 doanh nghiệp (tăng 3,5 lần so với trước khi ban hành Nghị quyết); kết nạp 11.711 đảng viên, trong đó có 50 chủ doanh nghiệp tư nhân; thành lập được 7.639 tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên, kết nạp được 528.764 đoàn viên, hội viên tham gia vào các tổ chức đoàn thế; vai trò, vị trí của tổ chức Đảng cũng như chất lượng công tác xây dựng Đảng tại các tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước được nâng lên rõ rệt.

Tại hội nghị, nhiều chủ doanh nghiệp cho rằng, việc xây dựng và ban hành Nghị quyết 09-NQ/TU là hướng đi đúng đắn của Thủ đô Hà Nội, đi trước một bước trong xu thế phát triển chung của nền kinh tế nước ta và phù hợp với quan điểm lãnh đạo của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân. Chất lượng hoạt động của tổ chức Đảng, các đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được nâng lên một bước rõ rệt. Đảng viên trong các doanh nghiệp đã từng bước khẳng định vai trò nòng cốt.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư giáo dục và Đào tạo quốc tế VIETCOM Lê Văn Quyền cho rằng, hoạt động của các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp đã góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm, đảm bảo thu nhập cho người lao động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp được khẳng định, củng cố niềm tin của cán bộ, nhân dân Thủ đô với quan điểm, đường lối chỉ đạo đúng đắn của Đảng.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong phát biểu tại hội nghị gặp mặt, biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU. (Ảnh: Nguyễn Thắng/TTXVN)

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong biểu dương chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU và nhấn mạnh, khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước có đóng góp rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước thời gian qua. Phó Bí thư Thành ủy mong các doanh nghiệp tận dụng được thời cơ kinh tế Thủ đô sẽ có tăng trưởng sáng trong 3 tháng cuối năm 2023 để có bước phát triển mới.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Nghị quyết 09-NQ/TU là nghị quyết đúng, trúng về mặt lý luận phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội ở Thủ đô mặc dù khi ban hành Nghị quyết trên, Thành ủy Hà Nội đã xác định đây là việc khó, việc mới, đòi hỏi quyết tâm cao…

Thời gian tới, đề nghị các quận, huyện, thị ủy, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tiếp tục tuyên truyền, vận động doanh nghiệp làm tốt công tác tuyên truyền, hiểu được lợi ích khi thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp. Các cấp ủy, chính quyền tiếp tục hỗ trợ, giúp đỡ các doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức Đảng trong khối doanh nghiệp ngoài Nhà nước ngày càng thực chất, hiệu quả, không hình thức. Đảng ủy Khối doanh nghiệp phải thực sự là cầu nối kết nối, đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn; đồng thời thường xuyên khen thưởng, động viên các doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp có tổ chức Đảng tiêu biểu.

Nhân dịp này, Thành ủy Hà Nội đã biểu dương, khen thưởng nhiều chủ doanh nghiệp và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU.

Nguyễn Thắng

Tin liên quan

Xem thêm