Thực thi chính sách

Nghệ An: Khắc phục những tồn tại trong xây dựng nông thôn mới

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, như xuất phát điểm thấp, thiếu các nguồn lực xây dựng nông thôn mới,nhiều địa phương trong tỉnh Nghệ An đã có những cách làm sáng tạo, đổi mới để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Tuyến đường giao thông ở các huyện của tỉnh Nghệ An đã được đầu tư xây dựng sạch đẹp. Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN

(TTXVN) Từ nay đến cuối năm, tỉnh Nghệ An tập trung các giải pháp nhằm hoàn thành chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022, đó là có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 huyện hoàn thành các nội dung, tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới.

Tại Nghệ An, phong trào xây dựng nông thôn mới được các địa phương, đơn vị chú trọng, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Nhờ vậy đến nay, toàn tỉnh đã có 299/411 xã, phường đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 72,75%; 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 2 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 7 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong điều kiện còn có nhiều khó khăn, như xuất phát điểm thấp, thiếu các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trong tỉnh đã có những cách làm sáng tạo, đổi mới để thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới.

Các huyện Nam Đàn, Nghi Lộc, Thanh Chương đã phát động phong trào hiến đất mở đường giao thông nông thôn được nhiều người dân hưởng ứng làm cho đường làng, ngõ xóm đẹp, rộng thoáng hơn. Một số xã ở hai huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai huy động được nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới từ các doanh nghiệp, người địa phương sống và lập nghiệp thành công từ các địa phương khác.

Một số huyện ven biển đổi mới được cách thức tuyên truyền về các chủ trương, đường lối, chính sách liên quan đến xây dựng nông thôn mới để người dân hiểu, nắm bắt được một cách đầy đủ các thông tin, cùng đồng thuận với chính quyền trong xây dựng nông thôn mới; gắn với xây dựng được các mô hình mới trong phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân.

Tại Nghệ An, phong trào xây dựng nông thôn mới được các địa phương, đơn vị trong tỉnh triển khai một cách sâu rộng, đạt được nhiều kết quả quan trọng, tuy nhiên vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Đó là việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới chưa có tính bền vững lâu dài. Nguồn lực huy động đóng góp của người dân địa phương hạn chế. Nợ đọng nông thôn mới xảy ra nhiều. Việc cung ứng xi măng cho các địa phương về đích nông thôn mới chậm mặc dù đây là việc định kỳ, thường xuyên hàng năm, không phải là công việc đột xuất... 

Hiện nay, cùng với việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu trong xây dựng nông thôn mới, tỉnh Nghệ An yêu cầu các đơn vị, địa phương khắc phục tồn tại trong xây dựng nông thôn mới, gắn với xây dựng, thực hiện các mô hình mới trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập và chất lượng hưởng thụ văn hóa, cải thiện môi trường, chăm sóc y tế… cho người dân./.                                      

Nguyễn Văn Nhật

Xem thêm