Chính phủ hành động

Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 1 năm 2023: Mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư (Phần 3)

Nâng cao chất lượng thông tin định hướng, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

h: Các đại biểu Quốc hội dự buổi thảo luận về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. (Ảnh: Minh Đức /TTXVN)

TTXVN - Nghị quyết số 10/NQ-CP nêu rõ:

14. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Hoàn thiện Chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đề án tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật đến năm 2030, trình Thủ tướng Chính phủ; chuẩn bị, tổ chức tốt Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2023 tại Việt Nam.

b. Tích cực thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới và chuẩn bị nội dung phục vụ hoạt động giám sát của Quốc hội về thực hiện Nghị quyết 88/2014/QH13 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tập trung tổ chức tốt việc tổng kết 10 năm Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2012 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; sớm có kế hoạch, hướng dẫn về tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2023, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng, đúng quy định .

15. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện số hóa Sổ hộ tịch; phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương chưa có điều kiện thực hiện kế hoạch số hóa, triển khai nhập dữ liệu từ Sổ hộ tịch trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; phối hợp với Bộ Công an và soát lộ trình bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Đề án 06 vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023; đẩy mạnh công tác thi hành án dân sự, nhất là các vụ án tham nhũng, tiêu cực.

16. Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chủ động, tích cực tham mưu triển khai kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025, đến hết năm 2030; phối hợp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách thể chế; sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, giảm biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm yêu cầu, mục tiêu theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

17. Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2030 và các dự thảo Nghị định quy định chi tiết Luật Thanh tra, bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ; ban hành kết luận thanh tra đối với các cuộc đã kết thúc thanh tra trực tiếp; thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật thanh tra, nhất là tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thực hiện chủ động, nghiêm túc việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

18. Bộ Quốc phòng tăng cường công tác nắm tình hình, đánh giá, dự báo và kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động bất ngờ; kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị và giao nhận quân năm 2023 bảo đảm chỉ tiêu theo kế hoạch.

19. Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, công trình trọng điểm, sự kiện quan trọng của đất nước, các lễ hội đầu Xuân, có phương án phòng ngừa tình trạng chen lấn, xô đẩy, giẫm đạp lên nhau khi tham gia lễ hội của du khách. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng.

b. Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu Xuân như tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, cố ý gây thương tích, cướp giật, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc... Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn, các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức lễ hội. Tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ, chủ động phương án cứu nạn, cứu hộ, đặc biệt là khu vực diễn ra lễ hội, nơi tập trung đông người.

c. Kiện toàn Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ theo Thông báo số 16/TB-VPCP ngày 28 tháng 01 năm 2023 kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06; định kỳ hằng tháng tổ chức họp kiểm điểm, đánh giá tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao; tăng cường giao ban, kiểm tra, làm việc với Ủy ban nhân dân các địa phương, nhất là 05 Thành phố trực thuộc Trung ương.

20. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hoạt động đối ngoại, ngoại giao kinh tế; chuẩn bị tốt các chương trình hoạt động đối ngoại trọng điểm đã đề ra; chủ động, tích cực phối hợp cùng Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ, cơ quan liên quan triển khai hiệu quả các FTA để tận dụng tốt các cơ hội mở cửa thị trường, thúc đẩy mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hóa, thu hút đầu tư, tranh thủ các nguồn lực bên ngoài, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

21. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Xây dựng Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số, trình Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban trong tháng 02 năm 2023. Chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện đánh giá mức độ chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số trên cả nước.

b. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm cung cấp đồng bộ điện, viễn thông theo tinh thần “điện đi tới đâu, viễn thông đi tới đó”, “ở đâu cũng có điện, có viễn thông”, phấn đấu giải quyết dứt điểm các vùng “lõm” về điện và sóng viễn thông trong Quý I năm 2023.

c. Chỉ đạo, đôn đốc, thẩm định các đề án cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia và Trung tâm dữ liệu quốc gia theo quy định của pháp luật.

d. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam tăng cường công tác thông tin, truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội; chú trọng tuyên truyền về việc tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; nâng cao chất lượng thông tin định hướng, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước, địa phương, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, công tác và học tập, động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; phối hợp với Bộ Y tế tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân, không chủ quan, lơ là phòng, chống dịch bệnh dịp lễ hội 2023. Đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên tạc, lợi dụng của các thế lực thù địch.

22. Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan hoàn thiện quy trình liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính “đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí ban hành trong tháng 2 năm 2023. Trên cơ sở đó, các bộ, cơ quan liên quan xây dựng các tài liệu hướng dẫn, triển khai và tập huấn cho các địa phương.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

a. Đề xuất phát huy tối đa vị trí, vai trò, sứ mệnh của các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc, nhất là đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp với phát triển kinh tế, xã hội, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của doanh nghiệp; củng cố, phát triển tập đoàn, tổng công ty có năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo để đầu tư, phát triển trong một số ngành, lĩnh vực có tính chất quan trọng của nền kinh tế, các dự án lớn, hiệu quả có tính lan tỏa cao.

b. Khẩn trương làm việc với các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 4218/VPCP-ĐMDN ngày 06 tháng 7 năm 2022; trên cơ sở đó hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình về tình hình, giải pháp phát huy vai trò của các Tập đoàn, Tổng công ty, trong đó nêu rõ vướng mắc về cơ chế, chính sách hoặc tổ chức thực hiện; trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 02 năm 2023 để phục vụ Hội nghị của Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhà nước (dự kiến cuối tháng 02 năm 2023).

c. Căn cứ Kết luận của Bộ Chính trị để triển khai hiệu quả việc cơ cấu lại 3 dự án đạm; khẩn trương hoàn thiện phương án cơ cấu lại đối với 4/12 dự án tồn đọng, kéo dài còn lại./.

(còn nữa)

Xem thêm