Môi trường

Nghiên cứu cơ chế tài chính cho bảo tồn đa dạng sinh học

Tổng giá trị kinh tế mang lại từ rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau là 1.743,7 tỷ đồng/năm và tại Vườn Quốc gia Pù Mát là 12.813,36 tỷ đồng/năm (chưa bao gồm giá trị bảo tồn).

Các đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: Hoàng Nam/TTXVN)

Chiều 17/11, tại Hà Nội, Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) phối hợp với Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam tổ chức Hội thảo công bố nghiên cứu “Lượng giá dịch vụ hệ sinh thái của rừng ngập mặn Cà Mau và Vườn Quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An” và giới thiệu nghiên cứu cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái.

Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Nam/TTXVN

Tại hội thảo, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường Nguyễn Đình Thọ cho biết, Việt Nam được đánh giá là một nước có đa dạng sinh học cao trên thế giới. Đa dạng sinh học khẳng định vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, là nguồn vốn tự nhiên quan trọng đối với phát triển bền vững đất nước, đặc biệt là nền tảng để phát triển các ngành nông, lâm, ngư nghiệp và du lịch. Việt Nam được ghi nhận là quốc gia có tính đa dạng sinh học cao với nhiều loài động, thực vật phong phú. 

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam đang trên đà suy giảm do mất môi trường sống tự nhiên do chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho nông nghiệp, lâm nghiệp và cơ sở hạ tầng, đồng thời suy thoái môi trường sống do khai thác quá mức, các loài ngoại lai xâm hại, hỏa hoạn và ô nhiễm môi trường.

Chính phủ đã ban hành khung pháp lý tương đối đầy đủ liên quan đến bảo tồn đa dạng sinh học như: Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, Luật Thủy sản, Chiến lược quốc gia về Đa dạng sinh học đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo tồn đa dạng sinh học, Nghiên cứu được Viện phối hợp với Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam thực hiện trong thời gian 2020-2022. 

Tại Cà Mau, nghiên cứu tập trung vào lượng giá giá trị của rừng ngập mặn ven biển Cà Mau; tại Nghệ An, nghiên cứu tập trung vào lượng giá giá trị đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên của VQG Pù Mát, làm cơ sở cho việc quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Các kết quả nghiên cứu đã chỉ rõ vai trò quan trọng của hệ sinh thái đối với phúc lợi của con người thông qua việc đóng góp các giá trị sử dụng trực tiếp (cung cấp thức ăn, gỗ, củi, du lịch, v..v), giá trị sử dụng gián tiếp (dịch vụ điều tiết, lưu trữ và hấp thụ các-bon, vẻ đẹp cảnh quan) và giá trị bảo tồn. Tổng giá trị kinh tế mang lại từ rừng ngập mặn tỉnh Cà Mau là 1.743,7 tỷ đồng/năm và tại Vườn Quốc gia Pù Mát là 12.813,36 tỷ đồng/năm (chưa bao gồm giá trị bảo tồn). Các can thiệp chính sách là cần thiết nhằm bảo tồn và phục hồi các giá trị mang lại từ hệ sinh thái.

“Các giá trị dịch vụ hệ sinh thái, giá trị của vốn tự nhiên cần được đánh giá và hạch toán nhằm cung cấp thông tin phục vụ quá trình lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và quy hoạch sử dụng đất". Ông Nguyễn Đình Thọ, Viện trưởng Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường nhấn mạnh.

Ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Hoàng Nam/TTXVN

“Suy giảm đa dạng sinh học hiện đang là một trong những mối đe dọa đối với cộng đồng. Bảo tồn đa dạng sinh học cần nỗ lực của tất cả các bên liên quan, bao gồm các nhà quản lý, các doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và cộng đồng. Dragon Capital Việt Nam luôn đồng hành trong các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Việt Nam". Ông Dominic Scriven OBE, Chủ tịch Dragon Capital Việt Nam cho biết.

Tại sự kiện, các chuyên gia cũng giới thiệu nghiên cứu “Cơ chế tài chính tư nhân cho bảo tồn đa dạng sinh học và hệ sinh thái” do Symmetry thực hiện với sự tài trợ của Dragon Capital Việt Nam. Nghiên cứu đã rà soát các nguồn tài chính có thể huy động cho bảo tồn đa dạng sinh học và tiềm năng áp dụng cơ chế tín chỉ đa dạng sinh học tại Việt Nam./.

Hoàng Nam

Xem thêm