Xây dựng Đảng

Nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập

Phú Yên

Các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm làm rõ thêm những nhận thức mới trong di sản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

TTXVN - Chiều 6/11, Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên phối hợp với Đảng ủy Trường Đại học Phú Yên tổ chức Hội thảo nghiên cứu, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác quán triệt, tuyên truyền, giảng dạy và học tập.

Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: Tường Quân/TTXVN)

Hội thảo nhằm tìm ra giải pháp, cách thức hiệu quả trong việc cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW của Ban Bí thư đối với công tác nghiên cứu, biên soạn tài liệu giảng dạy và tuyên truyền, giáo dục, học tập về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, giải quyết hiệu quả những vấn đề thực tiễn đặt ra; bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên; khẳng định vị trí, vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Theo ông Trần Hữu Thế, Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan, Doanh nghiệp tỉnh Phú Yên, từ ngày thành lập, Đảng ta dựa trên tư tưởng Hồ Chí Minh để xác định đường lối cách mạng Việt Nam, thể hiện trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. Qua các kỳ Đại hội, Đảng ta đều xác định việc nghiên cứu, học tập, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức Đảng. Như vậy, việc nghiên cứu, vận dụng phù hợp, sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và trong việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giảng dạy, học tập cần được triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, phù hợp trong tình hình mới.

Tại hội thảo, các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia, giảng viên, sinh viên đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm nhằm làm rõ thêm những nhận thức mới trong di sản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng phù hợp với tình hình thực tế và nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương, nhà trường.

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên Nguyễn Thị Hoài My cho biết, để thực hiện tốt việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và định hướng phát triển, các cơ quan, đơn vị, nhà trường cần đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với từng đối tượng; từ đó phát huy được tính tự giác, tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và phương pháp công tác của cán bộ, đảng viên.

Việc nghiên cứu, giảng dạy, tuyên truyền cũng cần liên hệ thực tiễn, ứng dụng các phương tiện hiện đại, tạo hứng thú tìm tòi, nghiên cứu cho người học. Nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng đa dạng, linh hoạt từ truyền thống đến hiện đại, chú trọng tuyên truyền trên không gian mạng, tập trung vào cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh thiếu niên.

Tiến sỹ Trần Lăng, Hiệu trưởng Trường Đại học Phú Yên chia sẻ: Trong giai đoạn hiện nay, việc giảng dạy các môn lý luận chính trị ở các cơ sở giáo dục đại học nhằm tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, trong thực tế, việc giảng dạy các môn lý luận chính trị thường mắc phải hạn chế như “tuyệt đối hóa lý luận”, “lý thuyết suông”…, dẫn đến thiếu tính thuyết phục đối với người nghe, người học. Do vậy, để tạo hứng thú trong việc tiếp nhận tri thức các môn lý luận chính trị và vận dụng những tri thức đã học để giải quyết những vấn đề của cuộc sống, báo cáo viên, giảng viên phải nắm vững nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Đồng thời, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy và học tập gắn với thực tiễn sinh động; kết hợp khoa học Mác - Lênin với các khoa học chuyên ngành, liên ngành khác để chuyển tải khối kiến thức có “tính chất lý luận” trở nên “mềm hóa”, làm cho bài học sinh động, thuyết phục, dễ tiếp thu.

Tại hội thảo, một số nội dung như: tuyên truyền, vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin tại các tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong cán bộ trẻ, đoàn viên thanh niên và học sinh, sinh viên… đã được các đại biểu chia sẻ và thảo luận./.


Tường Quân

Xem thêm