Thời sự

Nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo"

Ninh Bình

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có chuyển biến rõ nét và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng làm “Dân vận khéo”.

TTXVN - Ngày 25/9, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua "Dân vận khéo" tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị sơ kết phong trào thi đua gắn với biểu dương mô hình, điển hình "Dân vận khéo" giai đoạn 2021 - 2023.

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình Mai Văn Tuất đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành trên địa bàn tỉnh đối với công tác dân vận cũng như phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã có chuyển biến rõ nét và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhân dân cùng làm “Dân vận khéo”.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình Mai Văn Tuất đề nghị, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” các cấp, sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể cần tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với phong trào thi đua yêu nước nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng để phong trào thi đua trở thành việc làm thường xuyên, liên tục. Việc xây dựng mô hình “Dân vận khéo” phải căn cứ từ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu người dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm giải quyết những vấn đề bức thiết, chính đáng của nhân dân và xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Bên cạnh việc tiếp tục xây dựng mô hình, điển hình mới, giới thiệu cách làm và mô hình hiệu quả, các cấp, ngành cần quan tâm rà soát, lựa chọn đăng ký xây dựng mới mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025 với nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng...

Để đưa phong trào phát triển sâu rộng và có sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị trong những năm tiếp theo, Ninh Bình tiếp tục quan tâm xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” hiệu quả, thu hút đông đảo người dân tham gia trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương và tăng cường đối thoại với nhân dân, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, chính quyền. Đồng thời, tỉnh tăng cường hướng dẫn thực hiện phong trào thi đua, kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, phổ biến, giới thiệu và nhân rộng mô hình hoặc cách làm “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả ở cơ sở, đưa phong trào thi đua phát triển cả bề rộng và chiều sâu. Các địa phương tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của bộ máy, cán bộ công chức làm công tác dân vận nhằm đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo"...

Giai đoạn 2021 - 2023, phong trào thi đua "Dân vận khéo" và việc xây dựng mô hình, điển hình "Dân vận khéo" thu được nhiều kết quả tốt, trở thành phong trào chung của cả hệ thống chính trị và được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng, tích cực tham gia.

Bên cạnh mô hình, điển hình “Dân vận khéo" được hình thành, duy trì, phát triển từ những năm trước, có thêm mô hình mới được xây dựng. Trong giai đoạn này, toàn tỉnh đăng ký xây dựng 1.635 mô hình, điển hình “Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, trong đó, có 451 mô hình thuộc lĩnh vực kinh tế, 878 mô hình thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội, 166 mô hình thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, 140 mô hình thuộc lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị. Các mô hình đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tạo động lực mạnh mẽ, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bằng những cách làm “Dân vận khéo" trong vận động, tổ chức cho nhân dân tham gia vào hầu hết công việc xây dựng nông thôn mới, góp phần giúp 8/8 huyện, thành phố đạt chuẩn và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, 119/119 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Qua phong trào thi đua, nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo" tiêu biểu trên các lĩnh vực đã xuất hiện. Điển hình là các mô hình: "Ứng dụng công nghệ mạ khay, cấy máy trong canh tác lúa tại Ninh Bình" (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); "Tuyên truyền, hướng dẫn thực hành phân loại rác thải tại nguồn" (Hội Liên hiệp Phụ nữ); "Điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi" (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh); mô hình "Xóm tự quản tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia khu vực biên giới biển" (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng)...

Dịp này, 20 tập thể và 10 cá nhân được UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua ''Dân vận khéo'' trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2023./.

Thùy Dung

Xem thêm