Môi trường

Ninh Thuận làm rõ việc chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án du lịch

Ninh Thuận

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền khẳng định, những nội dung mà một số cơ quan truyền thông phản ánh không xác thực.

TTXVN - Một số cơ quan truyền thông thông tin Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận) do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Syrena Việt Nam đầu tư có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng 11,58 ha rừng sang thực hiện dự án du lịch. Thông tin này đã làm dư luận lo ngại sẽ ảnh hưởng đến Khu Dự trữ sinh quyển Vườn Quốc gia Núi Chúa.

Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận phản hồi thông tin với phóng viên TTXVN về dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy. (Ảnh: TTXVN phát)

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 29/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Huyền khẳng định, những nội dung mà một số cơ quan truyền thông phản ánh không xác thực. Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Syrena Việt Nam đầu tư theo đúng quy định của pháp luật với tổng diện tích 64,58 ha; trong đó nhu cầu chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác là 11,58 ha (10,6 ha rừng tự nhiên và 0,98 ha rừng trồng) tại khoảnh 2, 3 và 5 của tiểu khu 150, thuộc phân khu dịch vụ hành chính của Vườn Quốc gia Núi Chúa và thuộc vùng đệm của Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa. Đây là khu vực được phép triển khai dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí kết hợp với xây dựng công trình quản lý dịch vụ của Vườn Quốc gia.

Vườn quốc gia Núi Chúa, ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận. (Ảnh: TTXVN phát)

Qua báo cáo kết quả thẩm định của các cơ quan chuyên môn về điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng, dự án này đảm bảo phù hợp với pháp luật về du lịch và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; phù hợp với pháp luật về đầu tư; không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh; phù hợp với quy hoạch lâm nghiệp cấp quốc gia (quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh) và kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Đặc biệt, dự án có đánh giá tác động môi trường; có tham vấn ý kiến của Ủy ban UNESCO Việt Nam và Ủy ban Quốc gia chương trình con người và sinh quyển Việt Nam (MABVN) và của người dân vùng dự án.

Ông Lê Huyền cho biết thêm, liên quan đến dự án phải chuyển mục đích sử dụng rừng, tỉnh rất thận trọng xem xét khi cấp chủ trương đầu tư. UBND tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo và tăng cường kiểm soát, quản lý chặt chẽ nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các thủ tục liên quan theo đúng quy định pháp luật, với mục tiêu: Hạn chế tối đa những ảnh hưởng, tác động tiêu cực gắn với bảo tồn, phát huy rừng, môi trường, môi trường biển, Vườn Quốc gia Núi Chúa, Khu Dự trữ sinh quyển của thế giới…; đảm bảo tuân thủ đúng quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Khu dữ trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, ở xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo đó, tỉnh Ninh Thuận tham vấn ý kiến của cơ quan chức năng nhằm đảm bảo việc triển khai các bước tiếp theo của dự án không ảnh hưởng đến quốc phòng - an ninh; việc triển khai dự án phù hợp với các điều khoản cam kết quốc tế khi được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh và đúng quy định pháp luật hiện hành.

Theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ thì dự án này thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo tác động môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện quy định trên, chủ đầu tư dự án đã phối hợp với đơn vị tư vấn lập báo cáo tác động môi trường của dự án và gửi nội dung tham vấn báo cáo tác động môi trường đến Bộ Tài nguyên và Môi trường để đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ. Ngày 11/9, Bộ đã đăng tải nội dung tham vấn báo cáo tác động môi trường của dự án này lên trang thông tin điện tử để tham vấn theo quy định. Ngày 26/9, dự án đã kết thúc tham vấn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã gửi kết quả tham vấn cho chủ đầu tư dự án theo quy định.

Theo thông tin từ chủ đầu tư dự án, đầu tháng 11/2023, chủ đầu tư sẽ phối hợp với UBND xã Vĩnh Hải tổ chức họp tham vấn lấy ý kiến cộng đồng dân cư, cá nhân chịu tác động trực tiếp bởi tác động môi trường do các các hoạt động của dự án gây ra và sẽ gửi văn bản trực tiếp đến chính quyền xã, mặt trận, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Núi Chúa để tham vấn theo quy định. Trên cơ sở kết quả có được, chủ đầu tư sẽ tổng hợp ý kiến tham vấn, tiếp thu và giải trình kết quả tham vấn, sau đó hoàn thiện báo cáo tác động môi trường dự án trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, phê duyệt theo quy định.

Chủ đầu tư dự án đã cam kết thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế bằng 3 lần diện tích rừng bị chuyển mục đích sử dụng đối với rừng tự nhiên bằng hình thức nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển triển rừng của tỉnh theo Điều 21 - Luật Lâm nghiệp quy định.

Ông Đặng Kim Cương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ, đối với dự án này, hiện Sở đã thẩm tra, hoàn chỉnh hồ sơ và dự thảo để UBND tỉnh xem xét, trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định theo quy định, sau đó trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Sau khi được Thủ tướng xem xét chuyển mục đích sử dụng diện tích rừng này sang mục đích khác để thực hiện dự án, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai các bước tiếp theo đúng với quy định.

Dự án Khu nghỉ dưỡng cao cấp Vĩnh Hy là một bộ phận không thể tách rời của Khu Du lịch quốc gia Ninh Chữ, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 23/2/2022, với mục tiêu xây dựng khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 - 6 sao, cung cấp những dịch vụ chất lượng cao, kết hợp hài hòa giữa khai thác du lịch v2 bảo vệ môi trường tự nhiên theo xu hướng du lịch nghỉ dưỡng của thế giới hiện nay để thu hút du khách, nhất là khách nước ngoài.

Việc triển khai dự án sẽ tạo điểm nhắn cho du lịch của tỉnh Ninh Thuận, tạo mối liên kết chặt chẽ giữa các ngành, các lĩnh vực, xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù, có tính cạnh tranh cao, có thương hiệu, góp phần tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, góp phần nâng cao vai trò, phát huy giá trị tài nguyên rừng và biển của Vườn Quốc gia Núi Chúa trong thời gian tới. Qua đó góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2030 theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy Ninh Thuận đề ra./.

Công Thử

Xem thêm