Thời sự

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng tốt nhiệm vụ trong tình hình mới

Khánh Hòa

Mỗi cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch và cam kết rèn luyện, phấn đấu, phát huy tốt 5 đặc trưng cơ bản “phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và 6 đặc trưng cơ bản “Người chiến sỹ Hải quân”.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tiên Minh/TTXVN)

TTXVN - Ngày 29/3, tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Đảng ủy Vùng 4 Hải quân tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, nguyên nhân và rút ra các bài học kinh nghiệm.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng và cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị đã chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc đến 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng về Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch và cam kết rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở phát huy tốt 5 đặc trưng cơ bản “phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ” và 6 đặc trưng cơ bản “Người chiến sỹ Hải quân”. Qua đó, góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng cũng như trình độ, năng lực toàn diện của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tăng cường xây dựng Vùng vững mạnh về chính trị, tổ chức, đạo đức của cán bộ, đảng viên; xây dựng Vùng vững mạnh toàn diện “mẫu mực tiêu biểu”.

Kết luận hội nghị, Chuẩn Đô đốc Ngô Văn Thuân, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng và người chỉ huy, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện Kết luận và Nghị quyết. Các cơ quan, đơn vị mở đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về những giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời, đề cao việc phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì; gương mẫu, “trên trước, dưới sau”; cán bộ, đảng viên có tuổi quân, tuổi đời cao làm gương cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trẻ và chiến sĩ noi theo bằng các việc làm cụ thể, thiết thực. Bên cạnh đó, kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn.

Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Vùng đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể và 11 cá nhân có thành tích tốt trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương./.

Tiên Minh

Tin liên quan

Xem thêm