Thời sự

Hà Nam: Nâng cao hiệu quả thực hiện các nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội

Hà Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các Nghị quyết.

TTXVN - Chiều 27/3, UBND tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết, Chương trình chuyên đề của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy ghi nhận, đánh giá cao kết quả, sự nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam đề nghị các sở, ngành được giao trên cơ sở đánh giá kết quả, chỉ rõ nguyên nhân, hạn chế còn tồn tại để xây dựng kế hoạch, chương trình cụ thể, chi tiết nhằm thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết đề ra; tích cực tham mưu, đề xuất UBND tỉnh để ban hành các cơ chế, chính sách trong triển khai các nhiệm vụ…

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN).

Trước đó, tại Hội nghị, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Hà Nam Lê Nguyên Ngọc cho biết, sau 2 năm triển khai, ngành Công nghiệp của Hà Nam duy trì tốc độ tăng trưởng cao, chuyển dịch kinh tế theo hướng tích cực, đúng định hướng của Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển công nghiệp, trọng tâm là công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh giai đoạn 2021-2022 tăng trưởng bình quân 14,7%/năm, cao hơn mục tiêu Nghị quyết đề ra tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2025 là 12,6%/năm. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, nhất là các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiếp tục được đầu tư. Các dịch vụ hỗ trợ phát triển công nghiệp ngày càng được nâng cao. Nguồn lao động phục vụ doanh nghiệp nâng cao về số lượng và chất lượng. Các cơ chế, chính sách thường xuyên được rà soát, cải thiện, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư…

Hà Nam phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng trưởng bình quân 12,6%/năm; vào năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 213 tỷ đồng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN).

Về kết quả thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 15/9/2021 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển thương mại - dịch vụ, trọng tâm là du lịch và logistics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam Nguyễn Văn Lượng cho biết, 2 năm qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc tập trung khắc phục, tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh, các lĩnh vực kinh tế của tỉnh đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng thương mại-dịch vụ bình quân giai đoạn 2021-2022 đạt 6,64%/năm. Lượng khách du lịch trong 2 năm (2021-2022) đạt 5,71 triệu lượt. Giai đoạn 2021-2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tăng bình quân 19,8%/năm, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (18,6%/năm). Giá trị xuất khẩu tăng bình quân 34,5%/năm, vượt chỉ tiêu đề ra là 15%/năm. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2022 đạt 73%, đạt mục tiêu đề ra…

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam Hoàng Văn Long báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 9/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025.

Thời gian qua, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đã đáp ứng được yêu cầu, tiến độ thực hiện dự án. Nhiều dự án, công trình trọng điểm của tỉnh hoàn thành và vượt tiến độ giải phóng mặt bằng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng lên. Các quy định cụ thể của tỉnh về trình tự, thủ tục, cơ chế, chính sách trong bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đặc biệt là chính sách tái định cư, tài chính về đất đai được hoàn thiện, công khai, minh bạch, phù hợp với thực tế, được người dân đồng tình ủng hộ...

Về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 9/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Hà Nam Nguyễn Anh Tuấn cho biết, tỉnh đã thực hiện đa dạng hóa nguồn thu, thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu ngân sách nhà nước, tạo nguồn thu bền vững, ổn định lâu dài. Chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Kỷ luật, kỷ cương về tài chính-ngân sách nhà nước được nâng cao. Thu ngân sách nhà nước hàng năm đều đạt và vượt dự toán Trung ương và Hội đồng nhân dân tỉnh giao...

Tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến phân tích, đánh giá, làm rõ hơn kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025 trên các lĩnh vực, tại các địa phương trong tỉnh; kiến nghị, đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương một số nội dung nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả triển khai thực hiện các nghị quyết thời gian tới./.

Thanh Tuấn

Tin liên quan

Xem thêm